Afbeelding

Antwerpen trekt ten strijde tegen emissievervuiling

Nieuws
De luchtvervuiling neemt over heel de wereld onrustwekkende vormen aan. De oorzaken zijn bekend: te veel schadelijke stoffen in de lucht, veroorzaakt door vervuilende voertuigen, overbevolking, opwarming van de aarde en een gebrek aan respect voor de natuur. Er zijn landen – vooral steden – waar het zonder mondbescherming nauwelijks nog mogelijk is gezond op straat te komen. Er moeten dus dringend maatregelen getroffen worden om de hoeveelheid pollutie uit ons luchtruim te krijgen. Elke inspanning helpt, hoe klein ook. Niets doen, is erger.
Om deze redenen heeft Antwerpen beslist om vanaf 1 februari 2017 een lage emissiezone in te voeren binnen de Ring en op Linkeroever. De meest vervuilende wagens zullen vanaf die datum geen toegang meer hebben in deze zone. Er zit veel roet en fijn stof in de Antwerpse lucht en dit is schadelijk voor de gezondheid van iedereen die hier woont of op bezoek komt. Door de meest vervuilende voertuigen niet meer binnen te laten, wordt de luchtkwaliteit gezonder voor iedereen in Antwerpen.
Waar ligt de LE-zone?
De “Lage Emissie Zone” (afgekort LEZ) werd duidelijk afgebakend. Aan elke LEZ zullen borden staan die duidelijk aangeven dat u de LEZ in- of uitrijdt (zie afbeelding hierbij).

Op Linkeroever ligt de LEZ tussen de E17, de park- en ride Linkeroever en het Sint-Annabos. Heel de binnenstad valt binnen de LEZ. Ook de Singel ligt binnen de LEZ, maar niet volledig. Als uw auto de LEZ niet binnen mag, kan u op enkele plaatsen aan de Singel nog terugdraaien.
Daarom liggen deze wegvakken niet in de LEZ.
 • Strook van afrit Zuid, richting Kolonel Silvertopstraat
 • Strook tussen Jan Van Rijswijcklaan en Generaal Lemanstraat
 • Strook tussen Turnhoutsebaan en Stenenbrug
Overal waar de LEZ begint, staan slimme camera’s. Die zoomen in op elke nummerplaat en vergelijken die met de lijst van toegelaten auto’s. Wanneer een camera een niet-toegelaten voertuig opmerkt, krijgt de eigenaar van die wagen een boete thuis toegestuurd.
Toegelaten voertuigen
Om in de LEZ binnen te mogen, moet een voertuig aan een aantal voorwaarden voldoen. De euronorm van uw voertuig bepaalt of uw voertuig binnen mag. Deze Europese milieustandaard voor voertuigen wordt weergegeven met een cijfer. Hoe hoger de euronorm, hoe lager de uitstoot. Op het inschrijvingsbewijs van uw wagen staat de euronorm vermeld onder ‘milieuklasse’. De toegangsvoorwaarden zijn strenger voor dieselwagens dan voor wagens die rijden op benzine, aardgas of lpg. Dieselwagens stoten namelijk meer roet en fijn stof uit.
Tot januari 2020 zijn dit de regels die van toepassing zijn, auto’s die altijd binnen mogen in de LEZ, als ze een Belgische nummerplaat hebben.
 • Benzineauto’s en auto’s op lpg of aardgas met euronorm 1, 2, 3, 4, 5 en 6
 • Dieselauto’s met euronorm 4, 5 en 6
 • Dieselauto’s met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor een Vlaamse premie werd aangevraagd
 • Landbouwvoertuigen met emissienorm fase IIIa, IIIb en IV
 • Elektrische auto’s
 • Auto’s op waterstof
 • Plug-in hybride auto’s
 • Bepaalde specifieke, professionele voertuigen
Auto’s die “na registratie” binnen mogen in de LEZ zijn: dieselwagens met euronorm 3 met een roetfilter waarvoor geen Vlaamse premie werd aangevraagd en auto’s voor vervoer van personen met een handicap, die een speciale parkeerkaart hebben en die een aangepaste wagen hebben of recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg. De wagen moet slechts één keer geregistreerd worden. Daarna kan u steeds gratis binnen in de LEZ. Registreren kan vanaf oktober 2016 en moet ten laatste 24 uur na het binnenrijden van de LEZ.
In 2020 en 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strenger.
Tarieven
Er zijn drie soorten tarieven voor een toelating tegen betaling: gewoon, verlaagd en verhoogd. Alle details hierover vindt u op de specifieke website die voor deze nieuw e verplichting werd samengesteld.
Info: www.slimnaarantwerpen.be (<lage emissiezone)
FM
Afbeelding