Afbeelding

Provincie bezorgd over grote leegstand van handelspanden

Nieuws

PROVINCIE - De grote en snelle toename van detailhandelszaken langs de Vlaamse steenwegen is vandaag vaak nadelig voor kernwinkelgebieden in de gemeenten. Daarom starten provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant een samenwerking om deze problematiek aan te pakken. Het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’ zoekt een evenwicht tussen de grootschalige baanwinkels en detailhandel in de kernen. De baanlinten N10 (Aarschot-Lier) en de N70 (Gent-Antwerpen-Linkeroever) zijn gekozen als testcases. Afgevaardigden van de betrokken provincies en gemeenten zaten al samen voor de aanpak rond de N10.

Antwerps gedelegeerde Ludwig Caluwé (CD&V): ‘Tussen 2012 en 2015 werd een uitvoerige interprovinciale studie detailhandel in de vijf Vlaamse provincies uitgevoerd. Uit die analyse kwamen een aantal pijnpunten die de provincies en gemeenten vandaag willen aanpakken. De provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen focussen zich op de bovenmatige ontwikkeling van detailhandel in de rand. Deze tendens heeft duidelijk een negatief effect op de kernwinkelgebieden in de gemeenten. Zo bleek bijvoorbeeld dat in winkelgebieden met grote baanconcentraties en shoppingcentra tussen 2008 en 2014 het aantal vierkante meter vloeroppervlakte steeg met 170% in Vlaanderen, terwijl de leegstand in de kernen met 69,5% toenam. Leegstand in de kernen heeft vele oorzaken. Grootschalige projecten in de rand zijn daar één van. De snelle retailontwikkeling aan de steenwegen heeft niet alleen economische gevolgen, maar heeft ook impact op ruimtelijke ordening en mobiliteit. Daarom is het belangrijk dat provincies, gemeenten en diensten samenwerken rond al deze verschillende thema’s.’

‘De krachten van de drie provincies en betrokken gemeenten worden gebundeld in het project ‘Baanwinkels en gemeenten op één lijn’, mede gefinancierd door de provincies, Vlaanderen en Europa. Als testcase werden de N10 (Aarschot-Lier) en de N70 (Antwerpen-Gent) geselecteerd. Deze baanwinkellinten zijn representatief voor Vlaanderen.’ De conclusies van dit project zullen over twee jaar dienen voor de ontwikkeling van een nieuw Vlaams beleid en dito instrumenten. Bedoeling is om een actieplan met een verbetertraject op te starten en mogelijkheden voor herstructurering in kaart te brengen. De intergemeentelijke samenwerking op verschillende beleidsdomeinen is van cruciaal belang. Deze geïntegreerde aanpak dient nadien als voorbeeld voor andere gemeenten en provincies.

Marc Florquin (sp.a), gedeputeerde van Vlaams-Brabant: ‘Steeds meer supermarkten en moderetailers verplaatsen zich naar de rand. Daardoor staan de kernen steeds meer onder druk. Voor de consument bestaan er geen gemeente- en provinciegrenzen. Daarom nemen de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant samen het initiatief om in te zetten op de kernversterking, zowel economisch als ruimtelijk.’

Ann Schevenels (Open VLD), pas aangesteld als gedeputeerde van Vlaams-Brabant: ‘Het baanwinkelproject stimuleert het onderlinge overleg tussen de gemeenten en wil verhinderen dat gemeenten elkaar onderling beconcurreren. Het doel is om een evenwicht tussen de grootschalige baanwinkels en detailhandel in de kernen te krijgen.’

Het startmoment van het project langs de N20 was in Beveren-Waas.

EM