Afbeelding

Het hart van Brussel. De ziel van de mensheid. Dit is nog maar het begin ...

Nieuws
Je hoeft echt niet veel van psychologie te kennen om te weten dat we allemaal een pakketje agressie en onderdrukte woede met ons meedragen. Bij de individuen en groepen waarmee ik werk, merk ik dat die pakketjes kunnen omgekeerd worden naar een constructieve kracht, die bijdraagt aan het geluk van de persoon in kwestie en van de mensen die hem omringen. En wat voor een individu mogelijk is, is ook mogelijk voor groepen. Uitsluiting op kleine schaal brengt destructie voort die zich naar binnen of naar buiten keert. Uitsluiting op grote schaal brengt massale destructie met zich mee. Hoe uitgesloten moet iemand zich voelen om zichzelf op te blazen en daarmee de wereld om hem heen te doen exploderen? Hoeveel pijn moet zo iemand hebben dat hij het recht op leven en dood in handen neemt en massaal veel pijn veroorzaakt bij de nabestaanden, zowel die van hemzelf als die van zijn slachtoffers?
Het is begonnen! Het is tijd om op te staan, om van ons te laten horen met alle middelen die ons ter beschikking staan. Het is tijd om onze kleine bestaande groepjes levensminnende mensen te laten uitgroeien tot grote bewegingen, die een boodschap van respect voor elk mensenleven uitdragen. Sta op, verenig je en laat je stem horen, maar vooral … laat je hart de taal van de liefde en de verbinding spreken! Laten we leven waarvoor we bedoeld zijn, het leven in alle kleuren, smaken en geuren proeven en doorgeven aan onze kinderen. Laten we geen machthebbers – het woord alleen al - meer kiezen, maar levensliefhebbers. Laten we kiezen voor producten van bedrijven die willen bijdragen aan het welZIJN van alle burgers. Laten we opstaan en ervaren dat we samen de kracht hebben om de grotere pakketten agressie om te zetten in mechanismen, die bijdragen aan vrede in de wereld. Daarvoor kunnen we alle middelen inzetten die we ter beschikking hebben, maar het allerbelangrijkste is ons eigen leven.
Laten we mannen leren van zichzelf te houden. Dan kunnen zij van vrouwen houden. Laten we vrouwen leren om van zichzelf te houden. Dan kunnen zij van mannen houden. Laten we mannen en vrouwen leren van elkaar te houden, dan kunnen ze hun kinderen in liefde verwekken en begeleiden tot een evenwichtige, liefdevolle volwassene. Iemand die de liefde leeft, heeft geen zin om de andere de kop in te slaan. Kinderen die de taal van liefde en verbinding geleerd hebben, kunnen alleen maar die taal verspreiden. Kinderen leren door imitatie. Wat ze in de wereld zetten, werd hen getoond door volwassenen. We kunnen dus op relatief korte tijd grote bewegingen van vredes- en levensrespect op grote schaal realiseren.
Sinds jaren spreek ik over het licht in onszelf, niet zomaar als een metafoor, maar als een realiteit die je dagelijks kunt ervaren. In de media spreekt men over terrorismenetwerken, maar mijn ervaring is, dat je even snel en even doeltreffend liefdes- en verbindingsnetwerken kunt opbouwen. We hebben dat tot hiertoe op veel te kleine schaal gedaan, in een klein kamertje van ons huis, in kleine groepen. Nu is het tijd. Het is begonnen. Het is tijd om ons te verenigen op wereldschaal, om de levenswaarden die we in Europa hebben opgebouwd te verfijnen, te tonen en er fier op te zijn. We kunnen al diegenen die lijden aan een pijnlijk hart inspireren en uitnodigen om de verbinding met zichzelf te herstellen. Iedereen, gewone sterveling of boef, rijk of arm, is ten slotte op zoek naar liefde. Alleen als we liefde tonen door haar zelf te leven, kunnen anderen ze gemakkelijker vinden.
Ik heb hoop, maar nog meer dan hoop heb ik veel vertrouwen dat de onderbouw, het fundament van een liefdes- en lichtwereld klaar is voor het grote werk. Juist dan breken oude en pijnlijke wonden open in een zoektocht naar heelmaking. Of we nu spreken over het individu, over groepen, volkeren of religies, ze zijn allemaal aan dezelfde wetmatigheden onderhevig. Vele individuen hebben hun volgepropte agressiepakketjes, die ze vanuit het verleden hebben verzameld leeg gemaakt of zijn er mee bezig. Vele organisaties zoeken nieuwe wegen om de vernietiging van onszelf en de planeet tegen te gaan. Hier ligt een belangrijke opdracht voor de media. Zou het mogelijk zijn om over dergelijke initiatieven uitgebreid te berichten? Ik richt me ook naar filmmakers en bedenkers van games. Hebben jullie inspiratie genoeg om producten te creëren die mensen optillen naar een hoger niveau of denk je dat dit niet spannend genoeg zou zijn? Wat aandacht krijgt, wordt gerealiseerd. Aandacht voor geweld, creëert alleen maar meer geweld. Aandacht voor de prachtige vernieuwende ideeën voor een nieuwe wereld – soms door jonge mensen gecreëerd – creëert een wereld waar we van dromen. Dat hoeft geen duizenden jaren meer te duren. Het begint in ons eigen leven, elke dag.
Op woensdag 30 maart zal Hilde een dag wijden aan opstellingen ter ondersteuning van een wereld waarin liefde, samenwerking, genieten, mededogen centraal staan. Dat is haar bijdrage.
Open brief van ©Hilde Van Bulck - 24 maart 2016
Je kan Hilde contacteren via info@the-new-teaching.com of via 0493 24 75 47 of Facebook