Afbeelding

Volg je pensioen

Nieuws

Men kan er een loopbaandossier inkijken en zien wanneer men ten vroegste met pensioen kan gaan.


 Het bestond al voor de loontrekkenden, maar voortaan kunnen actieve zelfstandigen ook informatie raadplegen over hun pensioen. De federale overheid geeft op de pensioenwebsite “mypension.be” iedereen de kans om de evolutie van zijn/haar pensioen te volgen.

Op deze website kan je


  • je pensioenpost elektronisch lezen
  • je pensioen aanvragen
  • de gewerkte periodes, die in rekening worden gebracht voor de berekening van je pensioen, nakijken als loontrekkende of als zelfstandige
  • de uitbetaalde pensioenbedragen raadplegen
  • je pensioenloopbaan inkijken en eventuele onvolledigheden online signaleren.

Vanaf dit jaar kan men ook berekenen hoeveel wettelijk pensioen je later zult krijgen wanneer je beslist met pensioen te gaan. In 2017 zouden gebruikers zelfs aan de hand van een simulator kunnen bekijken wat de gevolgen zijn van verschillende loopbaankeuzes voor de grootte van hun pensioen.

Weetje – Sinds 1 januari 2015 kunnen twee types van gepensioneerden hun pensioen onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten: elke gepensioneerde die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (65 jaar) en dat vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 wordt en de gepensioneerde die op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kan bewijzen.

Toemaatje – De minimumleeftijd om op vervroegd pensioen te gaan stijgt vanaf 2016 van 61,5 naar 62 jaar. Je moet nu minstens 60 zijn en een loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben of 61 jaar zijn en een carrière van 41 jaar gekend hebben.

FM