Afbeelding

Boechouts politiekantoor en crèche in één gebouw

Nieuws

BOECHOUT - Sinds midden vorig jaar wordt er in het centrum van Boechout hard gebouwd aan een nieuwe wijk op de voormalige BMT-site, die vijf hectare groot is. De eerste fase van het project, gestart in augustus 2014 waarbij 35.000 kubieke meter grond werd afgegraven, is in afwerking en een groot gedeelte van de woningen en appartementen is verkocht. Ondertussen werd in het bijzijn van burgemeester Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) en het schepencollege de eerste steen gelegd van een fonkelnieuw politiekantoor en crèche, die zullen worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

T’Sijen: ‘De gemeente heeft van bij aanvang van de ontwikkeling de touwtjes in handen genomen. Dit kadert in de opgelegde stedenbouwkundige last die we aan de projectontwikkelaar hebben opgelegd. We willen op deze manier inspelen op de stijgende vraag naar kinderopvang en tegelijk een meer professionele omkadering bieden voor de politie. Het bundelen van beide functies op één locatie is van bij het begin de bedoeling geweest en zorgt voor een betere dienstverlening voor de burger. Het nieuwe gebouw helpt mee het imago van de plaatselijke politiezone te moderniseren. De huisvesting van de politiezone MINOS was al jaren een zorgenkindje. Het vergroot ook de toegankelijkheid van onze politiediensten en onderstreept het belang van de wijkagent in Boechout.’

Schepen Ria Van den Heuvel (PRO Boechout & Vremde): ‘Het politiekantoor en een crèche voor in totaal 54 kinderen zullen in één gebouw worden ondergebracht. Voor de site zelf is dit een grote troef, maar ook voor de gemeente is dit belangrijk. We kunnen ons gemeentelijke patrimonium uitbreiden met een kwaliteitsvol, modern en energiezuinig gebouw, zonder dat dit weegt op de gemeentefinanciën. De kost wordt immers gedragen door de projectontwikkelaar. Bovendien wordt een concrete nood aan opvangmogelijkheden voor kinderen ingevuld en kunnen we onze politie toegankelijker maken. Dit project moet afgerond zijn tegen begin 2017.’

Annick Van Mullem (van de Antwerpse projectontwikkelaar Gands): ‘De eerste resultaten van onze aanpak worden nu duidelijk zichtbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat door het openstellen van onze modelwoning ook de resterende woonunits snel verkocht zullen raken, zeker nu ook duidelijk wordt dat Brandtfood een kwaliteitsvolle buurtwinkel zal openen in het kopgebouw en we ook een veilige schoolomgeving kunnen realiseren. Wij willen woonomgevingen creëren. Wij maken niet alleen woningen, wij zorgen in onze projecten ook voor een evenwichtige balans tussen wonen, werken, verplaatsen, leven, ontspannen en dit voor alle leeftijden. Met de aanleg van het openbare domein en park in het najaar zal onze eerste fase worden voltooid. Dan zal je merken dat dit een heel mooi stukje Boechout is geworden.’

Het politiekantoor en de crèche worden ontworpen door de Antwerpse architecten Frederic Vandoninck en Wouter Willems. De werken worden uitgevoerd door aannemer DCA uit Beerse, die ook de rest van Fase 1 voor zijn rekening heeft genomen. Met het project BMT wordt een groene wijk gecreëerd voor een duizendtal mensen, met veilige fiets- en voetgangersdoorsteken. In deze fase van het project worden 99 woningen en appartementen gebouwd. De eerste bewoners worden verwacht in augustus van dit jaar. 70 procent van de woningen en appartementen in de eerste fase kost minder dan 250.000 euro. Nieuwsgierigen kunnen terecht in de modelwoning van projectontwikkelaar Gands.

Foto © gemeente Boechout: burgemeester Koen T’Sijen wordt geflankeerd bij de eerstesteenlegging van het nieuwe politiekantoor.

EM

Afbeelding