Afbeelding

Vluchteling uit Irak is ingenieur en woont in Edegem

Nieuws

EDEGEM - Een groot deel van de immigranten zijn hoog opgeleid, uiterst gemotiveerd en kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan onze economie. Zo kwam Bashar Sabbar (31) op 31 mei 2014 naar België. Bashar is geboren in Irak. Hij behaalde een bachelor als ingenieur in ‘automated manufacturing systems’, een opleiding die in zijn vaderland vijf jaar duurt. Hij kreeg een verblijfsvergunning in ons land, volgde een inburgeringscursus en kreeg een beurs voor een taalbad bij Linguapolis waar hij in zes maanden tijd de Nederlandse taal leerde te beheersen. Nadat zijn Iraaks diploma gelijkwaardig werd gesteld, startte Bashar zijn zoektocht naar een job. Sinds november 2015 is hij aan het werk als service technicus in een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonne-energie.

‘Tijdens mijn studie woedde de burgeroorlog hevig. We kregen vaak berichten dat het niet veilig was om naar school te gaan vanwege kidnappingen. Op dit moment is mijn geboortestad veroverd door IS, waardoor mijn familie is gevlucht naar Bagdad.’ Van mei tot juni 2014 verbleef Bashar in het transitcentrum Caricole. Toen hij positief advies kreeg op zijn asielaanvraag leefde hij kort in bij een kennis waarna hij een sociale woning vond in Edegem. ‘Toen ik in België aankwam, kende ik niemand, maar iedereen is hier zo vriendelijk voor me dat ik me onmiddellijk thuis voelde. Ik ben de sociaal assistente van het OCMW van Edegem heel dankbaar. Zij hielp me met al mijn papierwerk en wees me de weg in het kluwen van organisaties waar ik moest aankloppen’. Bashar leerde in sneltempo Nederlands te spreken en blijft bijleren: ‘Mijn Nederlands staat nog niet helemaal op punt, maar ik beheers de taal toch al voor 70%. Ik ga in de avondschool nog de laatste twee levels volgen om mijn woordenschat verder uit te breiden. Op het werk spreek ik voortdurend Nederlands en tijdens het weekend ga ik vaak op stap met collega’s waardoor mijn Nederlands en mijn integratie elke dag vooruitgaan.’

Bashar vond in België heel snel werk. Momenteel is hij aan de slag als service technicus bij Ikaros Solar Belgium nv in Schoten. ‘Ik plaatste mijn cv op de website van de VDAB en werd al snel gecontacteerd door rekruteringsbureau Hays. Daar hielpen ze me de geschikte job te vinden. Bij het tweede bedrijf waar ik werd voorgesteld, werd ik aangeworven als service technicus. Ik wil nu zoveel mogelijk technische kennis opdoen en wanneer de oorlog in Irak afgelopen is, wil ik helpen mijn land weer op te bouwen.’

Managing Director van Hays Robby Vanuxem: ‘Er is nood aan technisch geschoolde mensen in België. Dit tekort is al lang een knelpunt van onze arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat buitenlands talent, waaronder vluchtelingen, voldoende kansen krijgen om zich te positioneren op de arbeidsmarkt. Veel van hen zijn immers hooggeschoold en hebben relevante werkervaring. Het talent onder vluchtelingen wordt te vaak onderschat. We roepen daarom bedrijven in België, waaronder ook kmo’s, op om vluchtelingen aan het werk te stellen.’

Hays roept de overheid bovendien op om de toelatingsprocedure en het inburgeringstraject voor vluchtelingen te versnellen. ‘Het gelijkstellen van een diploma duurt gemiddeld acht maanden. We moeten ernaar streven om vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen en te helpen integreren door te werken. Dit kan onze economie alleen maar ten goede komen.’ Niet alle problemen die onze arbeidsmarkt stelt, zullen kunnen worden opgelost door buitenlands talent, maar door ervoor open te staan om hen tewerk te stellen kunnen knelpuntberoepen kansenberoepen worden.’

EM