Afbeelding

Provincie Antwerpen halveert haar CO2-uitstoot

Nieuws

Uit de vijfde editie van het broeikasgasrapport van de provincie Antwerpen blijkt dat de provincie op de goede weg is om tegen 2020 als organisatie klimaatneutraal te zijn. De provincie stoot al meer dan de helft minder CO2 uit in vergelijking met de eerste metingen uit 2006.

Om de twee jaar licht de provincie haar CO2-uitstoot door. Uit het Boeikasgasrapport 2014 (dat zopas gepubliceerd werd) blijkt dat de uitstoot verminderd werd met 1625 ton, in vergelijking met 2012. Tegenover 2006, het begin van de metingen, betekent dit zelfs een vermindering van meer dan 50 procent. Oorzaak is de beperking van de dienstverplaatsingen en de verandering in het woon-werkverkeer.
Wie het volledige rapport wil lezen, kan dit vinden via volgende link: www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/duurzame-organisatie/klimaatneutrale-provincie0/uitstoot.html
FM