Afbeelding

Charles Michel: ‘Nog nooit zoveel compromissen gesloten met de vakbonden’

Nieuws

BRUSSEL - Het gebeurt niet elke dag dat je naar een lezing van de eerste minister kan. Een lezing in het hol van de leeuw dan nog wel: de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel, al 50 jaar de enige onafhankelijke belangenvereniging van alle kaders in dit land. De NCK is georganiseerd als een samenwerkingsverband tussen bedrijfsgebonden kaderverenigingen en een groot aantal individuele kaderleden. Tijdens een boeiend discours, in het auditorium Marais van de BNP-Parisbas-Fortis in hartje Brussel, voerde de Franstalige premier een uur lang het woord: ontspannen, om de pakweg drie minuten vlot overschakelend van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd en zonder te provoceren. De Vlaamse partners in het federaal parlement kregen open doekjes, over zijn eigen partij, de MR, zweeg hij, niettegenstaande de meerderheid van het publiek Franstalig was.

‘Vandaag ga ik proberen de keuzes van deze regering uit te leggen. Wij hebben twee bedoelingen: ten eerste: we moeten onze facturen onmiddellijk betalen, de druk op sanctionering opdrijven en de financiële uitgaven onder controle houden. We moeten contact onderhouden met onze Europese collega’s, in de eerste plaats om Griekenland uit het slop te halen en op te waarderen. Ten tweede moeten we werkgelegenheid creëren. Ons land is een model betreffende de sociale zekerheid, de pensioenen, … Het is idioot om nu oppositie te voeren tegen onze economie. Misschien gebruik ik wel een standpunt uit de vorige eeuw, maar ik ben ervan overtuigd dat de regering het bij het rechte eind heeft.’
‘De hervorming van ons belastingsysteem begint vruchten af te werpen. De taks-shift is een duidelijke keuze voor bedrijven en mensen die (willen) werken. De eerste resultaten zagen we al in januari. De competitiviteit van de bedrijven verhoogde. Uiteraard was het niet makkelijk om acht miljard nieuwe inkomsten te zoeken. Geef ons nog een paar maanden en zelfs onze felste belagers zullen toegeven dat wij de juiste beslissingen namen. De koopkracht is gestegen. Mensen die werken, krijgen meer loon. De consumptie van diesel en tabak wordt afgeraden en zwaar belast. Die maatregel moet heel dringend worden verfijnd. In het verleden werden ook al dergelijke beloften gedaan, meestal net voor verkiezingen, maar nooit werd er iets aan gedaan.’
‘De kmo’s zijn de ruggengraat van onze economie. Voor de eerste werknemer die wordt aangeworven worden de patronale basisbijdragen tot nul teruggebracht en dit voor onbepaalde duur. De vermindering wordt uitgebreid tot de zesde werknemer en niet meer beperkt tot de eerste vijf arbeidsplaatsen. Andere landen feliciteren ons hiervoor, denk maar aan Frankrijk. De investeringsaftrek voor productieve investeringen (voorbeeld: aankoop van materiaal) verhoogt voor kmo’s van vier naar acht procent en voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon van 3,5 naar acht procent. De digitale agenda’s betekenen een uitdaging. Via de taks shelter wil de federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen. Het sociale systeem moet helemaal op orde worden gesteld. We hebben meer en meer ouderen, dus meer pensioenen en een grote kost voor medische hulp.’
Niemand wil langer werken
‘Ik weet dat de maatregelen om langer te werken niet sympathiek werden onthaald, maar het was nu één keer nodig. In 2030 zal men tot zijn 67ste aan de slag moeten blijven. Nu werkt de Belg veel minder dan andere Europese burgers. De financiering van de ziekenhuizen blijft een ander heikel punt. Ook hier staan we voor belangrijke uitdagingen. We willen de sociale dialoog op gang trekken, maar makkelijk is dat niet. Je staat als regering, die vooruitgang wenst, tegenover conservatieve vakbonden. Daarom is het des te opmerkelijker dat er nog nooit zoveel overeenkomsten werden afgesloten. Het bewijst dat de verschillende organisaties op één lijn kunnen worden geplaatst.’
Michel heeft het met name over de groep van tien waarvan VBO, ABVV, FGTB, UCM, ACV, CSC, VBO-FEB, Unizo, Boerenbond en ACLVB deel uitmaken en dus niet het NCK, dat deze spreekavond organiseerde.
‘Uiteraard kunnen we ook het thema veiligheid niet verzwijgen. De politionele diensten spelen een heel belangrijke rol. Onze burgers mogen zich niet ongerust voelen. Dat wordt moeilijk en kost ook geld. Het afschaffen van de anonieme telefoonkaart was een eerste stap in de goede richting. Maar België kan dit uiteraard niet alleen. We hebben behoefte aan Europa en we moeten hopen dat alles wat de Europese Unie ooit heeft opgebouwd, nu niet wordt verbrand. België is afhankelijk van wat op Europees vlak gaat gebeuren. We moeten onze rol in dit continent blijven spelen. Europa zit in een benarde situatie. Het is onze wil dat Europa opnieuw groeit. De versterking van de Europese monetaire unie is noodzakelijk. Op een paar uurtjes vliegen zitten we in oorlogsgebieden als Libië of Syrië. Het zijn bijna buren. Het vluchtelingenprobleem moet aan de basis worden aangepakt. Kijk naar Calais. De vluchtelingen die toch voor onze poorten staan, moeten we zo vlug mogelijk opnemen op de arbeidsmarkt, we moeten met de deelstaten een opvangprogramma uittekenen, de nieuwkomers moeten minstens één van onze landstalen leren en onze waarden erkennen.’
‘Een crisis kan een opportuniteit zijn om vooruitgang te boeken. Er wachten ons zware tijden, valkuilen, maar we hebben een duidelijk programma om ons hiertegen te wapenen en we zijn enorm gemotiveerd.’
EM
Afbeelding