Afbeelding

Fietsers en wandelaars welkom in Hof Ter Linden

Nieuws
EDEGEM - Kempens Landschap start samen met de gemeente Edegem en het Agentschap voor Natuur en Bos dit voorjaar met de aanleg van twee trage wegen tussen Hof Ter Linden en Fort 5. Op die manier wordt 90 ha waardevol groengebied in de Zuidrand opengesteld voor jong en oud. De provincie Antwerpen steunt dit initiatief.
Het kasteeldomein van Hof Ter Linden werd in 2012 aangekocht door de gemeente Edegem, Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos, met belangrijke steun van de provincie. Het domein van Hof Ter Linden vormt samen met Fort 5 een grote groene long van bijna 90 ha in het hart van de gemeente Edegem. Nu het domein in publieke handen is, willen de eigenaars er zoveel mogelijk mensen van laten genieten. Het Masterplan Fort 5 - Hof Ter Linden, dat werd goedgekeurd door de stuurgroep in april 2014, legde de krijtlijnen vast voor de voet- en fietsverbindingen in Hof Ter Linden.
De coördinatie en realisatie van de paden gebeurt door vzw Kempens Landschap in nauw overleg met de gemeente en ANB. Om hiermee van start te kunnen gaan, diende Kempens Landschap vorig najaar een subsidieaanvraag in bij de provincie om de aanleg van de paden te laten subsidiëren. Ook Landschapspark Zuidrand, het gebiedsgerichte samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, negen gemeenten, de Vlaamse overheid en heel wat verenigingen, pleitte mee voor deze cofinanciering. Begin december kreeg Kempens Landschap te horen dat de provincie 27.200 euro opzij wilde zetten als financiële steun aan Kempens Landschap en de gemeente voor de realisatie van twee paden. De totale realisatiekost zal zo’n ruime 100.000 euro bedragen, waarvan de gemeente een aanzienlijk deel op zich neemt.
Genieten in de Zuidrand
Burgemeester Koen Metsu (N-VA) is overtuigd dat de aanleg van de voet- en fietsverbindingen een bijzonder grote meerwaarde is. ‘In de eerste plaats voor de Edegemnaars die nu eindelijk van het Fort 5 naar het centrum kunnen wandelen, fietsen of joggen door aangenaam groen. We weten dat onze inwoners enorm uitkijken naar deze realisatie. Maar ook recreatieve fietsers van buitenaf zullen na een deugddoende tocht door prachtige landschappen - open velden, bossen, militair erfgoed en adellijk erfgoed – iets kunnen gaan drinken in de brasserie. Perfect voor een namiddag uit in de Zuidrand.’
Schepen Goedele Van der Spiegel (Groen): ‘In 2016 worden er twee paden aangelegd rondom Hof Ter Linden, van noord naar zuid. In het westen komt een recreatief pad voor wandelaars en fietsers. Het pad vertrekt vanaf de Drie Eikenstraat (naast voormalige maalderij Van den Bergh) en volgt het bestaande pad tot aan de dreef. Vervolgens gaat het verder langs de buitenzijde van de ringgracht en buigt het af via de akker aan de Graaf de Granvellelaan naar het terrein van het voormalige Fortis-Extraction om ten slotte naast de nieuwe gracht aan te sluiten op het bestaande fietspad van de Donk. Het oostelijke pad vertrekt vanaf het bestaande tractorpad in de Terlindenlaan, naast het perceel van het OCMW, via de akkerrand tot bij het begin van het fietspad ter hoogte van de Donk en Monseigneur Jan Van de Veldelaan. Dit recreatieve pad is uitsluitend bedoeld voor wandelaars.’
Beide paden worden aangelegd in half-verharding. De paden waar ook de landbouwer over moet, worden breder uitgevoerd. Het oostelijke pad zou klaar moeten zijn tegen de Dag van het Park op zondag 29 mei 2016. Tegen het najaar volgt het westelijke pad.
Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V), covoorzitter van Kempens Landschap, is blij dat er via deze subsidie werk kan worden gemaakt van een eerste stap in de totale openstelling van het kasteeldomein. ‘Hof Ter Linden is een prachtig geheel van gebouwen, bossen en velden. Het park herbergt enkele pareltjes, die Kempens Landschap en de andere eigenaars in de toekomst zeker nog zullen ontsluiten. Maar ook de open ruimte rondom het kasteelpark, met enkele mooie zichtassen, heeft een hoge belevingswaarde. Dankzij de wandel- en fietspaden kunnen we jong en oud daar volgend jaar al ten volle van laten genieten.’ Ook gedeputeerde Rik Röttger (sp.a) ziet een absolute meerwaarde in het project: ‘Dankzij deze realisatie zal de Zuidrand een troef rijker zijn, en wordt er opnieuw invulling gegeven aan één van de doelstellingen van het open ruimte project van Landschapspark Zuidrand, namelijk het toegankelijk en beleefbaar maken van de open ruimte van onze streek voor wandelaars of buurtbewoners. In de Zuidrand zijn er al heel wat trage wegen, die je voeren langs onverwachte plaatsen en je heel wat waardevol erfgoed, waardevolle natuur of mooie landschappen doen ontdekken. De paden rond Hof Ter Linden vullen dit netwerk sterk aan.’
Inga Verhaert (sp.a), covoorzitter van Kempens Landschap en gedeputeerde: ‘Kempens Landschap maakt al jarenlang werk van de inrichting en ontsluiting van de open ruimte in de Zuidrand. Ook in de gemeente Borsbeek zijn we bijvoorbeeld eigenaar van circa 30 ha landbouwgrond, verspreid gelegen, die met elkaar worden verbonden en ontsloten door trage wegen. Op die manier kan je in Borsbeek – één van de gemeenten met de hoogste bewoningsgraad in Vlaanderen – een wandeling van zo’n twee uur maken door een weids, stil, open landschap. Een zeer mooie prestatie, waarop we in Edegem graag verder bouwen.’
EM
Afbeelding