Afbeelding

Uw woning verhuren? Info-avond voor verhuurders op 25 januari

Nieuws

De stad Mortsel zet sterk in op de verbetering van de woonkwaliteit, ook wat betreft huurwoningen. Om de woonkwaliteit van deze woningen te verbeteren biedt Mortsel stimulerende en ondersteunende maatregelen aan eigenaars-verhuurders. Op termijn worden ook sanctionerende maatregelen genomen indien huurwoningen gebreken vertonen en wordt een conformiteitsattest verplicht. Dit attest is een officiële verklaring dat de huurwoning voldoet aan de woonkwaliteitsnormen zoals opgelegd in de Vlaamse Wooncode. Vanaf 2017 wordt dit attest gefaseerd ingevoerd, te beginnen met de woningen ouder dan 50 jaar.
Om deze maatregelen concreet toe te lichten organiseert het woonloket een informatiemoment voor eigenaars-verhuurders.  Die avond wordt toelichting gegeven over o.a. de financiële voordelen van het renovatiecontract, de verschillende premies en fiscale mogelijkheden, de voordelen van het verhuren via een sociaal verhuurkantoor en het aanvragen van een conformiteitsattest.
Gastspreker op deze info-avond is Dirk SCHEERS, vrederechter van het achtste kanton te Antwerpen en lector aan de Artesis Plantijn Hogeschool.  In huurzaken is het steeds de vrederechter die bevoegd is, zowel voor gewone woninghuur, handelshuur, geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, alsook over het onderhoud en beheer van gebouwen.
Dit informatiemoment vindt plaats op maandag 25 januari 2016 in het stadhuis, Stadsplein 1, om 20 uur. Indien u wil deelnemen, gelieve dan uw aanwezigheid te bevestigen aan de medewerkers van het woonloket.  U kan uiteraard ook voor een individuele afspraak terecht op ons woonloket.
Meer informatie? Neem contact op met het woonloket, Neerhoevelaan 50 (domein FORT4)
Martine Donné, tel. 03/444 18 68 of per mail: martine.donne@mortsel.be
maandag 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 19.00 uur en woensdag 09.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uu