Afbeelding

Edegems schepencollege keurt budget 2016 goed

Nieuws

Het college van burgemeester en schepenen legde tijdens de gemeenteraad van 21 december de budgetwijziging van 2015 en het nieuwe budget 2016 ter goedkeuring voor.

In 2015 werden de overheidslonen niet geïndexeerd. In het budget 2016 wordt rekening gehouden met een indexaanpassing vanaf oktober 2016. De netto-loonkost blijft daardoor onder controle met een stijging over twee jaar van 94.000 euro of 0,80 procent. De werkingssubsidies aan de politiezone blijven zowel in 2015 als in 2016 onder het niveau van 2014 dankzij een verlaagde loonlast binnen het politiekorps. De groeivoet van de toelage aan het OCMW blijft behouden op drie procent per jaar, zoals afgesproken in 2013.

In 2016 trekt de gemeente Edegem investeringsbudget uit voor volgende projecten: renovatie koetshuizen Hof Ter Linden (2.973.000 euro), parking Hof Ter Linden (609.000 euro), rioleringswerken Patronaatstraat/Ter Lindenlaan/Hof Ter Linden (545.000 euro), heraanleg Drie Eikenstraat/Joe Englishlaan/Ter Borchtlaan (1.900.000 euro), heraanleg Volhardingsstraat/Beekstraat (500.000 euro), ontsluiting ecopark en sportzone Kattenbroek (1.014.000 euro), structureel onderhoudsprogramma van wegen, voet- en fietspaden (650.000 euro), participatieve aanpak schoolomgeving Pieter Van Maldereplein (180.000 euro) en opmaak ontwerpen van de vernieuwde bioklas en het vrijetijdscentrum (115.000 euro).

Voor het vierde jaar op rij slaagt de gemeente er in 2016 in om het budget financieel rond te krijgen zonder nieuwe leningen op te nemen. Bovendien heeft men de eerste vier jaar van de legislatuur in totaal 8.082.000 euro uitstaande schuld afgelost. De totale schuld zal daardoor eind 2016 dalen naar 15.650.000 euro.

EM