Afbeelding

Binnenkort fietssnelweg van Antwerpen via Mortsel naar Brussel

Nieuws

De provincie actualiseerde het bovenlokale, functionele fietsroutenetwerk (BFF), dat al vijftien jaar oud was en niet volledig aansloot bij de noden van de hedendaagse fietser. De opkomst van de elektrische fiets zorgt ervoor dat grotere fietsafstanden haalbaar worden. Met de actualisering speelt de provincie Antwerpen hierop in. Enquêtes uit de Provinciale Fietsbarometer tonen aan dat gebruikers op de fietssnelweg gemiddeld vijftien kilometer enkele rit afleggen. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) presenteerde, samen met Lierse schepen Rik Verwaest (N-VA), in het Stationsbuffet van Lier de belangrijkste conclusies van de actualisering. Het nieuwe BFF focust nog meer op veilig, vlot en aangenaam fietsen over lange afstanden.

Een bovenlokaal fietsroutenetwerk is een samenhangend netwerk dat gebiedsdekkend is en hiërarchisch opgebouwd. De functionele fietsroutes die erin worden vermeld, moeten veilig en comfortabel zijn, maar ook herkenbaar en makkelijk vindbaar. De actualisering van het BFF resulteert voor de provincie in 35 belangrijke langeafstandfietsverbindingen, waarvan 23 fietssnelwegen en 12 schakelroutes. Fietssnelwegen liggen naast bestaande infrastructuren, zoals spoorwegen, waterwegen en autosnelwegen. Het plan telt twaalf schakelroutes. Dit zijn routes met een hoog fietspotentieel waarnaast geen kanaal of spoorweg ligt. Het is onmogelijk om 35 verbindingen meteen en tegelijk aan te leggen. Binnen het bestaande budget maakt de provincie Antwerpen prioritaire keuzes om efficiënt te investeren in fietssnelwegen langs spoorlijnen en bepaalde schakelroutes. Zij hanteert objectieve criteria om de volgorde van nieuwe provinciale engagementen te bepalen. Daarin spelen het aantal potentiële gebruikers, de nabijheid van scholen en grote bedrijven een belangrijke rol.

De provincie Antwerpen engageert zich om tijdens deze legislatuur uit te voeren: ontwerp en realisatie van de fietssnelweg Mechelen-Brussel; ontwerp fietssnelweg Lier-Herentals; ontwerp fietssnelweg Lier-Aarschot; opstellen van een methodiek voor de realisatie van schakelroutes en toepassen methodiek schakelroutes op de verbinding Turnhout-Herentals. Deze nieuwe engagementen komen bovenop de eerder aangegane verbintenissen (realisatie van de fietssnelwegen Antwerpen-Mechelen, Antwerpen-Essen, Herentals-Balen en Antwerpen-Lier). Concreet zal de provincie het ontwerp van de drie eerstgenoemde fietssnelwegen voor haar rekening nemen. Zij realiseert ook effectief de fietssnelweg Mechelen-Brussel op het terrein. De gemeenten die delen van de andere fietssnelwegen aanleggen, krijgen hiervoor 100% subsidie.

Met deze prioriteiten bevestigt de provincie haar voortrekkersrol in de ontwikkeling van een fietssnelwegennetwerk. Zij promoveert de fiets tot hét vervoermiddel van de toekomst voor dagelijkse verplaatsingen.

EM