40 straten nemen deel aan Edegemse burendag op 27 mei

Nieuws

In een tijd waarin men het heeft over toenemende contactarmoede en waarin veel maatschappelijke problemen te maken hebben met de manier waarop we samenleven, is de ondersteuning van buurtgebonden initiatieven een belangrijke hefboom om het samenleven te bevorderen. Daarom besliste het gemeentebestuur van Edegem om opnieuw een gezamenlijke burendag te ondersteunen.

De wijk- en  buurtwerking stimuleert en ondersteunt deze initiatieven. Bewoners en buurtcomités werden gemobiliseerd en worden geholpen op vlak van communicatie- en promotiemateriaal, uitleenmaterialen, straten afsluiten en muzikale omlijsting door streetbands. Er dienden zich meer dan 23 initiatieven aan die zich uitstrijken over ongeveer 40 straten in de gemeente. Hierbij zijn in totaal meer dan 2.300 gezinnen betrokken. Het gaat om een brede waaier van initiatieven: zowel zeer kleinschalige als ruime buurfeesten, allen even waardevol. Daarnaast ontstaan er de dag zelf nog vaak hier en daar spontane kleine initiatieven.

Ook na 27 mei zijn er naar aanleiding van  deze burendag nog tal van andere initiatieven. Over het heel jaar gespreid worden er nog ruim een 30-tal buurtfeesten georganiseerd. De burendag op dinsdag 27 mei duurt van 19 tot 22 uur. (EM)