Voka lichtte verkiezingsprogramma’s door

Nieuws

Voka lichtte de sociaaleconomische verkiezingsprogramma’s door. In de programma’s van de N-VA (79,5%), Open VLD (75%) en CD&V (68%) zijn de meeste voorstellen van de Vlaamse werkgevers terug te vinden. Verder volgen Groen (47,7%) en Sp.a (45,9%). Vooral op het vlak van loonlastenverlagingen, eis nummer één van de werkgevers, zijn er grote verschillen tussen de partijen. Het tweespan competitiviteit-overheidsfinanciën telde voor 40 punten op 100 in de analyse. De overige 60 kregen de partijen via het quoteren van 30 prioritaire Voka-stellingen. Ook hier is het resultaat vergelijkbaar.

Voka-voorzitter Michel Delbaere: ‘De test wees uit dat drie Vlaamse partijen een gemeenschappelijk platform hebben met wisselende ambitiegraden. Dit platform is de enige oplossing indien we de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen veilig willen stellen. Dit kan enkel door economische groei, onze enige sociale zekerheid. Geef onze ondernemingen de ruimte om te groeien. Hiervoor moet men resoluut inzetten in een hoge ambitie inzake lastenverlaging en afbouw van het overheidsbeslag. Dit verwateren zou welvaartsvernietigend en asociaal zijn.’ Voka gooit dus bloemetjes naar de Open VLD en de N-VA. Groen en sp.a krijgen dan weer applaus voor hun onderwijsplannen. (EM)