Reclamejongens aanzien vrouwen nog steeds als seksobjecten

Nieuws

Het rollenpatroon in reclamespots op de Belgische commerciële televisiezenders: dat was de focus van onderzoek van Yann Verhellen en de professoren Nathalie Dens, hoofddocent, en Patrick De Pelsmacker, gewoon hoogleraar, beiden op het departement marketing aan de UAntwerpen. Ze onderzochten de hypothese dat mannen en vrouwen anders worden voorgesteld en kwamen tot het besluit dat er, ondanks de anti-discriminatie-wet van 2003 en een honderdtal klachten nog helemaal niets is veranderd.  

Yann Verhellen uit Ronse: ‘Uit een immense database verzamelden we 493 commercials over twee verschillende periodes: 250 van januari 2002 tot april 2003 en 243 van januari 2009 tot april 2010. Nadien voerden we per periode een inhoudsanalyse uit, met als voornaamste categorieën het geslacht van de personages, seksuele objectivering en genderrol, met name die van ouder, huisman of –vrouw of professioneel expert. Daarna vergeleken we beide periodes. Vrouwen in tv-commercials zijn over het algemeen jonger en worden in een afhankelijke rol voorgesteld, als zorgende ouder, huisvrouw of seksueel object. Mannen daarentegen krijgen steeds meer de rol van professioneel expert. Genderstereotypering in reclamespots op televisie blijkt over de tijd te blijven bestaan, alle sociale en maatschappelijke veranderingen ten spijt.’

‘Als de makers van reclamespots duidelijkere regels zouden krijgen, besteden ze misschien meer aandacht aan de voorstelling van hun personages. Bovendien kunnen ze op die manier hun spots meer aanpassen aan de verwachtingen van de kijker, wat kan leiden tot minder ontevredenheid over de commerciële boodschap en dus minder klachten over de eventuele discriminatie van vrouwen in de media. We mogen echter niet vergeten dat iedere vorm van inhoudsanalyse beperkingen heeft, ook dit onderzoek. Het onderverdelen van beelden volgens rollenpatronen blijft een subjectief gegeven. Er bestaat nog geen algemeen, universeel toepasbaar codeerschema voor onderzoek naar het gebruik van rollenpatronen in de media. Studies die aan de hand van eenzelfde dergelijk schema zouden worden uitgevoerd kunnen beter met elkaar worden vergeleken en leveren meer betrouwbare resultaten op.’ (EM)