Moeten Boechout, Lint en Hove binnenkort fusioneren?

Nieuws

Een betere dienstverlening door middelen efficiënter in te zetten. Dat is volgens het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) één van de grootste uitdagingen voor de volgende Vlaamse regering. De  Commissie Efficiëntie en Effectieve Overheid kwam tot eenzelfde conclusie.

Jo Libeer (59), gedelegeerd bestuurder van Voka: ‘Er is nood aan een nieuwe interne staatshervorming. Kleinere gemeenten moeten verplicht fusioneren tot een schaal van minstens 20.000 inwoners.’ Concreet: in onze regio zou dit betekenen dat bijvoorbeeld Boechout, Lint en Hove zouden moeten samengaan. ‘71% van de gemeenten in Vlaanderen telt minder dan 20.000 inwoners. In Nederland is dat 35%. Daar staat tegenover dat de uitdagingen en de complexiteit van de gemeentelijke taken fors zijn toegenomen. Bovendien worden ook steeds meer opdrachten toegewezen aan de gemeenten. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die er nu al bestaan leiden tot een onoverzichtelijk en inefficiënt kluwen. Bovendien kampen ze met een gebrek aan democratische controle. Desnoods gaan we die samenwerkingsverbanden opzeggen.’ Voka wil provincieraden en deputaties afschaffen en de Vlaamse overheid moet toezien op de financiële gezondheid van de gemeenten en hen desnoods onder curatele plaatsen.

Uitgavengroei van onderwijs en welzijn moet verminderen

Volgens Voka kan men er niet om heen dat het ambtenarencorps in Vlaanderen gedemotiveerd is. ‘In vergelijking met de Scandinavische landen is er duidelijk ruimte voor verbetering. Door doelgroepen geïntegreerd te benaderen, kan Vlaanderen aanzienlijk besparen en tegelijk de klantentevredenheid verhogen. Zowel het Agentschap Ondernemen, investeringsmaatschappij PMV, het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, Flanders Investment & Trade en binnenkort het participatiefonds ontwikkelen een eigen beleid, gericht op dezelfde doelgroep. In de plaats moeten clusters komen. De verbrokkeling binnen de overheid moet verminderen. Het aantal entiteiten verdubbelde in vijf jaar naar 100.  De Vlaamse overheid moet haar vergunningsprocedures vereenvoudigen, versnellen en het algemeen belang laten primeren.’

‘Vlaanderen heeft geen tekort aan middelen, maar ze moeten beter worden besteed. Daarom dient elke overheid de groei van zijn primaire uitgaven tot één procent per jaar te beperken. Daardoor wordt de uitgavengroei tegen het einde van de legislatuur afgeremd voor ongeveer 21 miljard euro.’ Voor Vlaanderen betekent dit o.a. dat zij over een periode van vijf jaar de uitgavengroei van onderwijs en welzijn moet verminderen met 2,5 miljard euro, door de kinderbijslag en ouderenzorg marktgericht en effectiever te maken. Daarnaast maakt ze ook de woonbonus en dienstencheques budgettair houdbaar.

Brusselse economie met drie procent laten groeien

Voor wat de hoofdstad betreft moet de Brusselse economie de komende vijf jaar met drie procent groeien. ‘De Brusselse metropool heeft een enorm potentieel maar dat wordt vaak nog onderschat’, zegt Jean-Paul Van Avermaet (46), voorzitter van Voka Metropolitan. Een rechtszeker groeiperspectief voor Brussels Airport en logistieke activiteiten moeten 30.000 jobs opleveren. Investeringen in het Nederlandstalige onderwijs moeten voor 7.600 bijkomende plaatsen voor leerlingen zorgen. ‘De hardnekkige files en een gebrek aan kompas voor efficiënt gebruik van de schaarse ruimte dreigt de ontwikkeling van Brussel te blokkeren. Brussel is met 83 file-uren de absolute koploper in de wereldranglijst. De files halveren zou honderden miljoenen euro opleveren en investeerders aantrekken. Om dit te verwezenlijken dient de Brusselse ring verbreed, de tramlijnen in de Vlaamse rand en het Gewestelijk Expres Net uitgebreid en de kilometerheffing ingevoerd, waarbij transitparkings en distributiezones aan de stadsrand worden voorzien.’ (EM)