Professor Vermeersch: ‘Zoek je werk? Gooi die hoofddoek dan af’

Nieuws

Professor Etienne Vermeersch (79) is zowat de bekendste moraalfilosoof van ons land. Hij trad in bij de Jezuïeten in 1953 en zijn opleiding in de Oude Abdij van Drongen. Na vijf jaar  trad hij uit en brak hij met het christelijke geloof om een militant atheïst te worden. In maart 2010 publiceerde Vermeersch een tekst over ‘De Islam en de hoofddoek in België’. Hij besluit hierin dat er geen enkele solide argumentatie bestaat tegen de algemene beslissingen van schoolnetten om een hoofddoekenverbod in te voeren. In juni 2012 kreeg hij kritiek omdat hij in De Morgen, de boerka als religieus symbool erger had genoemd dan de swastika. Hij verontschuldigde zich later voor deze uitspraak. Vermeersch is dan ook dé man om een mening te hebben over de toekomst van de migranten in dit land. Vooraanstaande moslims krijgen de kans om zich te verdedigen.

Allochtonen hebben twee problemen. 30% van hen heeft geen diploma, terwijl het landelijk gemiddelde voor alle Belgen op 13% ligt. Daarenboven is er bij deze bevolkingsgroep enorm veel werkloosheid.  

Vermeersch: ‘Beweren dat die leerachterstand een gevolg is van een  lage sociale afkomst, is onjuist. Mijn vader was een smid en is geëindigd als een machinist bij de spoorwegen. Mijn moeder werkte tot haar dertigste als meid. Bij ons werd er niet gelezen maar toch verorberde ik, toen ik zeven jaar oud was, vier boeken per week. Bijkomend probleem is de taal. In mijn tijd zetten een aantal bourgeoisie-jongeren op school zich buitenspel door hardnekkig Frans te blijven spreken; momenteel heb je hetzelfde probleem met de allochtonen.’

Selahattin Koçak (Open VLD): ‘Toen mijn broer en zus in Turkije zaten, stuurde mijn vader cassettes met mijn stem erop naar ginder zodat ze het contact met de Nederlandse taal niet zouden verliezen. Zo moet het.’

Zuhal Demir (N-VA en district-burgemeester van Antwerpen): ‘Ik ben de dochter van een mijnwerker, maar dankzij mijn vader en moeder heb ik het gemaakt in de maatschappij. Ik werk op een advocatenkantoor. De verantwoordelijkheid van de ouders is heel belangrijk. Met het project Let’s go Urban wil ook de stad Antwerpen de probleemjongeren van het Kiel begeleiden.’

Yasmine Kerbache (Sp.a): ‘Na de tweede wereldoorlog heeft men heel wat geïnvesteerd om kansarmen te motiveren. Dat moet ook nu gebeuren. Kinderen moeten Nederlands leren, net zoals ik toen ik als zesjarige van Algerije naar België verhuisde.’

Vermeersch: ‘Ouders moeten hun kinderen inderdaad stimuleren, maar ook de school heeft een rol. Iedereen moet gelijk zijn voor de wet. Weg met het standenonderwijs. Indertijd heb ik aan Frank Vandenbroucke (Sp.a), toen die minister van onderwijs was, gezegd dat men vanaf het derde levensjaar naar school zou moeten. Hij had er geen oren naar.’

Kerbache: ‘Vandenbroucke heeft wel de inschrijvingsplicht ingevoerd voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Momenteel gaan 96% van de kleuters naar school.’

Fatima Bali (ex-Groen): ‘In het onderwijs hebben beide partijen schuld. Leraars willen allochtonen niet voor vol aanzien. Thuis is de satelliettelevisie bron van veel kwaad. Mensen moeten begrijpen dat er niets mis is om je kind te laten kijken naar Ketnet of VTM en niet altijd naar Arabische zenders.’ 

Vermeersch: ‘Ik ben een radicale voorstander voor algemeen onderwijs voor iedereen. Ik ben het functioneel oneens met het bestaan van katholieke, protestantse, joodse of islamitische scholen. Het onderwijs mag zich niet bemoeien met de godsdienst of de etnische afkomst van haar leerlingen. Iedereen moet hetzelfde onderwijs krijgen. Laat de kinderen op latere leeftijd kiezen of ze katholiek, islamiet of atheïst willen worden, maar doe dat toch niet van bij de geboorte. Bijkomend probleem is dat wie in Antwerpen Nederlands leert, niet terecht kan in pakweg Brussel, Gent of Poperinge. In Nederland spreken allochtonen na een paar maanden perfect de taal. Hier zit je met oneindig veel dialecten die mensen er niet meteen toe aanzetten om algemeen Nederlands te leren.’

Geen job zonder netwerking

‘De netwerking speelt een belangrijke rol in het zoeken naar werk. Uiteraard heeft de crisis een invloed gehad op de werkloosheid in het algemeen, maar als je wil kom je er. Eén van de belangrijkste functies in dit land wordt vervuld door een man die op dubbele wijze kon gediscrimineerd worden: hij was homo én allochtoon. Toch is hij eerste minister geworden.  Iedereen moet met iedereen leren omgaan. Wanneer ik lees dat in Frankrijk een ploeg van Marokkanen weigerde te voetballen tegen homo’s, dan kan ik alleen maar besluiten dat ze ook daar nog een lange weg moeten afleggen.’

Bali: ‘Leona Detiège, voormalig burgemeester van Antwerpen, heeft me inderdaad ooit eens gezegd: ‘Allochtonen zullen nooit aan deftig werk geraken omdat ze geen nonkels of grootvaders hebben die hen kunnen introduceren.’’

Vermeersch: ‘Toch ben ik geen voorstaander van quota’s. Dat is een stupiditeit. Je moet de beste kandidaat kiezen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Binnenkort start aan de universiteit van Gent een cursus over berbers. Die zal worden gegeven door een allochtone vrouw. Wat de hoofddoek betreft doen privébedrijven wat ze willen. Ik ben ervan overtuigd dat moslima’s  op zich niet worden gediscrimineerd, maar wel diegenen die een hoofddoek opzetten. In openbare instellingen moet het verboden blijven, net zoals het dragen van keppeltjes of een kruisje. Daarom dat ik er indertijd ook zo voor heb geijverd om de kruisbeelden uit de rechtbanken te doen verwijderen. Voor wie na tien jaar zoeken nog geen werk heeft gevonden, heb ik slechts één raad: gooi die hoofddoek af.’

Bali: ‘Alhoewel ik het er zelf niet mee eens ben, moet ik vaststellen dat de stelling van de professor steeds meer bijval kent binnen de moslimwereld. Ook de imams raden in de moskeeën de vrouwen aan om zonder hoofddoek te gaan solliciteren.’ (EM)

*Bovenstaande tekst is de neerslag van het debat ’50 jaar migratie: wat met de toekomst?’ dat door het district Berchem, het consulaat-generaal van Marokko, Umicore en de Vlaamse overheid werd georganiseerd in een overvol Cultureel Centrum van Berchem.