Met welke plannen gaan onze politici naar de verkiezingen?

Nieuws

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen die op zondag 25 mei 2014 worden gehouden, worden om verschillende redenen aangekondigd als “de moeder van alle verkiezingen”. Er staat inderdaad zeer veel op het spel.  

Om duidelijkheid te krijgen in de plannen van alle grote partijen die in onze regio vertegenwoordigd zijn, hebben wij als redactie van ’t Periodiekske en van De Passant het initiatief genomen om van de partijen die verkozenen hebben in het parlement een afgevaardigde uit te nodigen op donderdag 24 april 2014 voor het grote verkiezingsdebat. Dat heeft plaats om 20 uur stipt in zaal Berkenhof, Ferdinand Maesstraat 95 in 2550 Kontich (Waarloos). 

Elke partij laat zich sterk vertegenwoordigen

 Hebben toegezegd om aan dit bijzondere verkiezingsdebat deel te nemen:

 INGRID PIRA (56) (Groen) - 2de plaats Vlaams Parlement en zal wellicht haar debuut maken in de Wetstraat

 TOM VAN GRIEKEN (27) (Vlaams Belang) - 2de plaats Vlaams Parlement - hij is jongerenvoorzitter van de partij en maakt wellicht zijn debuut in de Wetstraat

 PHILIPPE MUYTERS (53) (N-VA) - hij is uittredend Vlaams minister en lijstduwer Vlaams Parlement - Bij de  orige verkiezingen haalde hij 45.000 voorkeurstemmen toen hij opkwam voor de Senaat.

 STEVE D’HULSTER (38) (sp.a) - 6de plaats Vlaams Parlement - hij wordt beschouwd als een ijverig  volksvertegenwoordiger en had een hogere positie op de kieslijst verwacht

 ELKE TINDEMANS (52) (CD&V) - 6de plaats Europa - werd in 2006 verkozen voor de Senaat, maar viel in 2010 uit de boot

 DIRK STERCKX (67) (Open VLD) - hij is lijstduwer voor het federaal Parlement.

 Een uitgelezen panel dat ongetwijfeld met vuur de partijstandpunten zal willen komen verdedigen. Elk panellid krijgt 5 minuten de gelegenheid om zichzelf voor te stellen en het partijprogramma toe te lichten. Nadien kunnen zij ook vragen van het publiek beantwoorden.

 De aanwezigen mogen ook vragen stellen aan het panel

 Er werd gekozen om geen vragen rechtstreeks vanuit het publiek af te vuren naar het podium. Iedereen krijgt de kans een vraag te formuleren die aan elke politicus afzonderlijk of aan iedereen gericht is en deze aan onze redactie te bezorgen. Dit kan door ons een e-mail te sturen (spes@telenet.be) VOOR donderdag 17 april.

 Opgepast, het gaat niet om gemeentelijke verkiezingen, d.w.z. dat er geen vragen moeten gesteld worden over zeer lokale toestanden (die niet tot de bevoegdheid van de Europese, federale en regionale besturen behoren), maar wel over de aandachtspunten waarmee de diverse partijen naar de verkiezingen trekken. Alle aanwezigen mogen vernemen waarvoor de diverse partijen staan en wat zij van deze partijen te verwachten hebben. Iedereen is van harte uitgenodigd om dit bijzondere paneldebat bij te wonen. Het belooft alleszins een zeer boeiend en informatief leerrijk debat te worden. Moderator van het panelgesprek is Freddy Michiels, journalist en redacteur van ’t Periodiekske en De Passant.