Antwerpse haven boekt overslagrecord

Nieuws

De overslag in de haven van Antwerpen groeide in 2013 naar verwachting met 3,5 procent naar 190,6 miljoen ton goederen, meteen een record. De overslag van vloeibaar massagoed is de stuwende kracht achter de fraaie cijfers, de overslag van containers kende als gevolg van de economische crisis een lichte terugval.

Gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx: ‘Deze resultaten zijn het gevolg van de investeringen die een aantal spelers de jongste jaren hebben gedaan en het beste bewijs dat reconversie van voormalige stukgoedterreinen naar ruimtes voor tankopslag loont. Wat het droog massagoed aangaat, stellen we een aanzienlijke terugval vast van de overslag van kolen. Oorzaak is de sluiting van een aantal hoogovens in ons natuurlijk achterland.’

Het containersegment vertoont zowel in tonnen (-1,7%) als in aantallen (-0,7%) een kleine afname. De vooruitzichten zijn echter positief omdat Antwerpen aandeel zal winnen op het Verre Oosten.  Het roro-verkeer daalde met 5 procent. Het aantal behandelde auto’s (1,3 miljoen) steeg met 5,1 procent. De voorbije twaalf maanden deden 12.407 zeeschepen de haven van Antwerpen aan, 2,4 procent minder dan vorig jaar. De groei is echter zeer uitgesproken in de categorie +13.000 TEU-schepen. Er kwamen 31 van dergelijke containerreuzen naar de haven. (EM)