Aantal provinciale waterlopen verdubbelt

Nieuws

Omdat in 2014 de meeste gemeenten hun waterlopen aan de provincie overdragen verdubbelt het aantal provinciale waterlopen. In 2013 waren alleen in de provincie Antwerpen 90 verschillende beheerders actief, waaronder 70 gemeenten.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Omdat de provincie al meer dan  1100 kilometer waterlopen beheert, heeft de dienst Integraal Waterbeleid heel wat expertise en ervaring opgebouwd om er de extra waterlopen bij te nemen. Maar liefst 64 gemeenten dragen de waterlopen over aan de provincie. Uiteraard betekent dit voor de gemeenten een substantiële kostenverlaging.’

Didier Soens, directeur Integraal Waterbeleid: ‘Vorig jaar reorganiseerden we onze dienst en wierven we extra personeel aan. Het budget voor het beheer van waterlopen werd significant verhoogd. Voor het onderhoud en de investeringen voorziet de provincie in 2014 een kleine 15 miljoen euro. Om de betrokkenheid van de gemeenten bij het waterlopenbeheer te garanderen, sluiten we met hen samenwerkingsovereenkomsten af.’ (EM)