Populieren als bron van bio-energie

Nieuws

Als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de industrialisatie stijgt de vraag naar energie. Door de toenemende CO2-uitstoot warmt de aarde verder op. Om de vraag naar energie te beantwoorden en de CO2-uitstoot te reduceren, worden alternatieve hernieuwbare energiebronnen onderzocht. Biologe Laura Broeckx en landbouwingenieur Melanie Verlinden van de Uantwerpen gingen na hoe snelgroeiende populieren een bron van bio-energie kunnen zijn. 

Laura Broeckx: ‘Naast eenjarige energiegewassen, zoals koolzaad en raapzaad, hebben snelgroeiende bomen een aanzienlijk potentieel voor de opslag van CO2 en zijn ze geschikt als hernieuwbare energiebron wanneer ze worden gecultiveerd in culturen van korteomloophakhout. De enenergieopwekking op basis van geteelde biomassa wordt als CO2-neutraal aanzien omdat de CO2 die vrijkomt wordt opgenomen tijdens de groei van de plant. Bij de bio-energieproductie wordt energie uit de verbranding van fossiele brandstoffen vervangen. Dit kan CO2-uitstoot vermijden en de daarmee gepaard gaande klimaatopwarming afremmen.’ 

Melanie Verlinden: ‘Uit onze doctoraatsstudie is gebleken dat in onze streken populier, naast wilg, uitermate geschikt is voor biomassaplantages. In Lochristi, op de grootste bio-energieplantage van de Benelux, bekwamen we een houtopbrengst van maar liefst tien ton droge houtsnippers per hectare en per jaar. In commerciële aanplantingen worden meestal kruisingen, oftewel hybriden van verschillende populierensoorten aangeplant, waarbij interessante groeikenmerken van verschillende soorten worden gecombineerd in superieure genotypen. Tijdens het tweede groeiseizoen na de aanplant was de biomassacultuur al een zogenaamde ‘sink’ voor koolstof, waarbij de plantage meer CO2 opnam dan vrijgaf.’ (EM)