Provincie ondersteunt lokaal woonwagenbeleid

Nieuws

De provincieraad heeft een nieuw subsidiereglement ‘lokaal woonwagenbeleid’ goedgekeurd. Gemeentebesturen, OCMW’s, VZW’s en sociale huisvestingsactoren , die een residentieel woonwagenterrein beheren,  kunnen subsidies aanvragen om er hun woonwagenbeleid vorm mee te geven. Uit onderzoek blijkt dat het beheer en toezicht op het woonwagenterrein een noodzakelijke opdracht is, zeker wanneer het gaat om de toewijzing van de standplaatsen en de handhaving van orde en netheid. De kosten zijn volledig ten laste van de gemeente of beheerder. 

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Er zijn in onze provincie slechts negen van de 70 gemeenten die een residentieel woonwagenterrein hebben. Gezien het bovenlokale karakter van deze thematiek willen we ondersteuning bieden door tussen te komen in de personeelskost van de terreintoezichter en de beleidscoördinator op voorwaarde dat er een pro-actief, gestructureerd en degelijk woonwagenbeleid wordt gevoerd. Het principe van gedeelde verantwoordelijkheid moet als een rode draad door de beheersaanpak lopen. Beheerder, woonwagenbewoners en andere actoren moeten hun steentje bijdragen.’ Het provinciebestuur wil dat de beheerders een sociaal beleid voeren en ondersteunt projecten die de woonwagenbewoners helpen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. (EM)