100 IN ZICHT

Nieuws

100 IN ZICHT: HET GROTE BOEKEXPERIMENT

Succesvol ondernemen met je sociale netwerk …

100 virtuele LinkedIn-‘vrienden’ schreven samen een bestseller “100 in Zicht: 100 buitengewone inzichten van gewone mensen” en verzamelen bovendien meteen ook 10.000 euro voor een goed doel. Om velerlei redenen is dit experiment via de sociale netwerksite uniek. Zo is het de eerste keer dat 100 virtuele ‘vrienden’ (lees: onbekenden) erin slagen om samen zulk een maatschappelijk waardevol project te realiseren. Deze 100 ‘gewone’ mensen beschreven elk een aangrijpend moment in hun leven en willen hun in-zicht graag delen met anderen. In deze 100 rijke in-zichten kunnen veel lezers zichzelf herkennen, wat kan bijdragen tot het vinden van een helder uit-zicht op persoonlijke groei en een mooiere toekomst.

De 100 auteurs vergaarden binnen één week 15.000 euro startkapitaal en dit zonder uitgever of bankfinanciering. Tijdens de perslancering op 30 mei bleek dat er al meer dan 1000 exemplaren werden verkocht door de auteurs, en dat is nog maar een begin. Na de lancering hebben heel wat auteurs ondertussen samen een ware marketingmachine geactiveerd via Twitter, Facebook en uiteraard … LinkedIn. Samen hebben de 100 auteurs directe toegang tot meer dan 30.000 potentiële lezers in eerste graad en minstens 5 miljoen ‘vrienden van vrienden’. Tot één maand na de lancering prijkt de cover van “100 in Zicht” als profielfoto van alle auteurs in al hun sociale media. Dit wordt de start van hun sociale media activatiecampagne voor het goede doel en “100 in Zicht” wordt met 100% zekerheid een bestseller.

Waarom is dit project uniek?

Voor het eerst realiseren 100 virtuele ‘vrienden’ een concreet en waardevol project waarin harde objectieven (een bestseller realiseren) én zachte doelstellingen (minstens 10.000 euro voor een goed doel) centraal staan. Dit project is een mooi voorbeeld van crowdfunding via sociale netwerksites en bewijst hoe sociale media op een constructieve manier kunnen worden aangewend. Zo mobiliseert dit project 100 mensen om zich belangeloos in te zetten. Alle opbrengsten van dit boek worden integraal besteed aan ‘Moeders voor moeders’, een goed doel dat door de auteurs samen werd gekozen. Het project is bovendien geen one shot en eindigt niet bij de oplevering van het product. Via de website www.uitzicht-inzicht.be kunnen lezers contact nemen met de auteurs om verder ervaringen en inzichten uit te wisselen. Ten slotte kunnen ook nieuwe auteurs zich melden om een inzicht te publiceren dat mogelijk in een volgende editie gepubliceerd wordt. Bij iedere uitgave wordt opnieuw gestemd over welk goed doel er zal worden gesteund.

Mede-initiatiefnemer Ron Maes legt de verklaring voor de realisatie van dit unieke huzarenstuk als volgt uit: “Als je de energie van zoveel enthousiaste mensen voelt om iets bijzonders te bereiken, is een sterk projectidee nooit veraf.” Ook de andere auteurs zijn ervan overtuigd dat hiermee een uniek project is geboren dat mensen kan begeleiden naar een staat van meer bewust zijn. “De toekomst is sociaal, maar hoe en in welke mate bepalen we zelf. Alleen via gedurfde, technologisch ondersteunde, experimenten, ontdekken we dit nieuwe ‘terra incognita,” aldus Koen Vingerhoets.

Sofie Brutsaert merkt terecht op dat door het positief aanwenden van de moderne technologie onze samenleving perfect ‘maakbaar’ is. “Anno 2013 zien we vaak de negatieve kanten van technologie: virtualisering van contacten, gemene virussen en oplichting, technostress ... Dit project toont het andere gezicht van onze maakbare samenleving: onbekenden die gedreven door enthousiasme en dankzij technologie tot een gezamenlijk resultaat komen, door vertrouwen te hebben in elkaar, de eigen grenzen overtreffen, elkaar inspireren en hopelijk ook anderen, nu.” Greet Rouffaer focust met veel bescheidenheid op haar bijdrage. “Ik heb twee jaar nodig gehad om tot mijn inzicht te komen en al is er maar 1 lezer die er iets aan heeft, dan krijgen die twee jaar voor mij een strikje!” Stef Swinnen is ook één van de 100 auteurs van het boek, die aangeeft dat ook zijn aandeel voor hem heel wat betekent: “Samen met 99 andere Vlamingen een stukje van mijn ziel blootgeven in de hoop anderen te helpen, vind ik een prachtig idee. Ik wou dat ik het zelf had bedacht. Dit boek heeft me ook toegelaten een stukje verleden van mij af te schrijven.”

Het is duidelijk dat “100 in Zicht” een uniek werk is met om en bij de 5000 jaar levenservaring. Iedereen die eraan meewerkte, droomt ervan dat ook zijn of haar bijdrage een gevoelige snaar weet te raken die kan bijdragen tot een leven met meer harmonie. ’t Periodiekske wenst de initiatiefnemers nog zeer veel succes en hoopt dat dit unieke project mag uitgroeien tot een sterke boom, die heel wat zoekende mensen vruchten en beschutting mag bieden.

Wie graag meer verneemt over dit lovenswaardige sociale media experiment kan steeds een kijkje nemen op www.hetgroteboekexperiment.be. Contact opnemen met Bart De Bondt (+32 475 30 17 66 - info@bartdebondt.com) of Ron Maes (+32 475 61 19 70 - ron@hr-productions.be) is uiteraard ook mogelijk.

Fik.verbiest@periodiekske.be