Jouw wereld is een spiegelpaleis

Nieuws

“De wereld draait helemaal zot!” Het is een uitspraak die al geruime tijd standhoudt. Zeker in een tijd waarin alles razendsnel evolueert en die gedomineerd wordt door negatieve berichtgeving, hebben veel mensen moeite om positief in het leven te staan. Meer inzicht schept vaak hoop … en dat is nu net wat ik met deze columns nastreef. Onderstaande inzichten kunnen bijdragen tot meer uitzicht op een fijner leven en op de ervaring van meer levensgeluk.

 Eerst en vooral bestaat dé wereld niet.

Wat wel bestaat, is jouw wereld of de manier waarop jij de wereld ervaart. De psychologische test van de gerenommeerde Hermann Roschach bestaat uit een tiental inktvlekken, die worden voorgehouden aan verschillende personen. Afhankelijk van de beelden die deze vlekken bij de proefpersonen oproepen, worden er conclusies getrokken over hun psychologische toestand. Of deze conclusies al dan niet terecht zijn, doet hier niet ter zake. Feit is dat identieke vlekken door heel wat mensen compleet anders worden geïnterpreteerd. Welnu, dit is exact hetzelfde met onze interpretaties van de werkelijkheid, van de situaties die ons overkomen, van de wereld om ons heen, van de berichtgeving die we horen en zien. Je hiervan bewust worden, is normaal voldoende om de ‘juistheid’ van je waarnemingen in vraag te stellen. Achterhalen waarom jij op jouw eigen manier denkt, voelt en oordeelt over wat zich afspeelt, is vaak de start van een intrigerend en inspirerend groeiproces.

Iedereen neemt de wereld om zich heen waar met de bril die hem werd opgezet door zijn ouders, zijn cultuur, zijn religie, … Het is als het ware de cocon waarin de vlinder die je bent zich moet ontwikkelen. Dit beseffen, zet bij heel wat mensen de weeën in gang om tot een soort hergeboorte te komen. Men wil niet langer de persoon blijven die de omgeving en de omstandigheden hebben gekneed, maar men vraagt zich af wie men eigenlijk zelf diep van binnen is. Men zou het ‘de mentale conceptie van het ik’ kunnen noemen. Het is vaak de start van een verlangen naar meer zelfbewustzijn. Waar men vroeger als het ware onbewust incompetent was om zichzelf te zijn, wordt men zich nu bewust van het feit dat men incompetent is om zichzelf te zijn. Je begrijpt wellicht dat men hier voor een boeiende, maar zware opdracht komt te staan.

 Jouw wereld is de ideale plaats om te ontdekken wie jij uiteindelijk bent.

Jouw wereld is namelijk jouw interpretatie van de werkelijkheid waarin je leeft. Achter of voorbij ieders persoonlijke waarneming is de werkelijkheid gewoon wat ze is en wat ze altijd is geweest en altijd zal blijven. Jouw interpretatie is niet meer dan een actie van je diepste kern. Laten we dit gemakshalve ‘de ziel’ noemen en tegelijk hopen dat hierdoor niet al te veel lezers afhaken J. Je ziel is de magneet die bepaalt welke informatie jouw aandacht trekt. Gebeurtenissen die bij jou negatieve emoties uitlokken, kan je blijven interpreteren als moeilijkheden. Je kan er ook naar kijken als groeipijnen, wegwijzers, leermomenten en dat is heel wat nuttiger. Vaak moeten mensen namelijk serieus onder druk worden gezet om tot het inzicht te komen dat ze niet zichzelf zijn. Wanneer iemand niet ontwikkelt zoals door de werkelijkheid is gepland, dan zal de ziel ervoor zorgen dat ervaringen worden opgeroepen die de druk opvoeren. Depressie, burn-out, agressie en heel wat andere ‘afwijkingen’ wijzen erop dat iemand niet langer ‘normaal’ functioneert binnen zijn vroegere leefomgeving. Helaas focussen heel wat behandelingen zich uitsluitend op de persoon die een probleem ervaart en wordt zelden de leefomgeving zelf in vraag gesteld.

 Het spiegelpaleis dat we creëren, is de mentale fitnesszaal waarin we onszelf kunnen ontwikkelen.

Onze persoonlijke realiteit of de manier waarop ieder voor zich de werkelijkheid ervaart, is in feite een creatie van onze eigen geest. Woorden en gedachten zijn vruchten van de menselijke geest en hun kracht mag dan ook niet worden onderschat. Ze zijn weldegelijk scheppend! Woorden en gedachten zijn steeds gericht op het (be)grijpen van wat zich afspeelt in de buitenwereld. In stilte, in de binnenwereld, kan men zich bezinnen over wat men ge- of begrepen heeft. In die zin werkt stilte helend en mag ook haar kracht zeker niet worden gerelativeerd. Je in woord en gedachte, maar ook in stilte bewust blijven van het feit dat jouw persoonlijke realiteit een interpretatie is van jouw eigen, unieke geest, biedt de meeste mogelijkheden om te evolueren tot wie je werkelijk bent, tot je ware Zelf.

Conclusie

Jouw wereld is een spiegelpaleis dat door je woorden en je gedachten wordt gecreëerd. Dit paleis is de mentale fitnesszaal waarin jij jezelf kan ontwikkelen tot wie je werkelijk bent. Je ziel is de fitnesscoach, die je de juiste oefeningen voorschotelt om dit doel te bereiken. Zich terugtrekken in stilte is belangrijk om te leren begrijpen waarom de dingen zijn zoals ze zijn.

 In het stil zijn, ligt de wonderbaarlijke kracht besloten voor de verduidelijking, de zuivering, de concentratie op het wezenlijke. - Dietrich Bonhoeffer

 Het canvas van de stilte is een spiegel voor de ziel. - Fik Verbiest

 De stilte is als slaap: zij verfrist de wijsheid. - Anomiem

Fik.verbiest@periodiekske.be