Je hebt in je schoolloopbaan al een hele weg afgelegd ...

Nieuws
Na de lagere school zal je als leerling samen met je ouders een volgende belangrijke stap zetten, namelijk die naar het secundair onderwijs. Bij die belangrijke stap mag je als leerling (en ouder) niet het gevoel hebben alleen te staan bij de keuzes die je zal moeten maken. Kiezen is immers altijd moeilijk. We zien en horen zoveel ... Daarom is goede informatie nodig en die kan je vinden in brochures of op internet. In de eerste plaats kan je bij de mensen terecht die dagelijks met de leerlingen van het eerste jaar secundair onderwijs werken.
Bij de stap naar dat secundair onderwijs gaat het erom jezelf de “beste kansen” voor je ontwikkeling te geven. Daarvoor moet je jezelf goed kennen: belangrijk is te weten waarin je goed bent en wat je kan boeien, maar ook welke dingen je minder interesseren. Om daarover meer informatie te bekomen, zijn er mensen die jou kunnen helpen: je ouders, je school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (clb) en ... de scholen secundair onderwijs.
Onze scholen nemen hiervoor talrijke initiatieven: een infoavond, een brochure, de open(deur)dagen, de infobrochure van de scholen zelf, het persoonlijke contact, de website van de scholengemeenschap ... De secundaire scholen van het Lierse katholiek onderwijs vormen al enkele jaren een scholengemeenschap. Hierin bundelen ze hun krachten om alle leerlingen met hun verschillende talenten te geven waar ze recht op hebben, namelijk een kwalitatief goed onderwijs.
Daarvoor onderhoudt onze scholengemeenschap secundair onderwijs nauw contact met de scholengemeenschap van de katholieke Lierse lagere scholen (De Drie Neten) en de scholen van de omgeving. Zo’n degelijk waarden-vol onderwijs in onze veilige scholen (ondersteund door een coördinerend preventieadviseur) is alleen mogelijk dankzij de gewaardeerde inbreng van heel wat ervaren mensen. Hiervoor worden talrijke initiatieven genomen, ook voor veiligheid in het verkeer. Over alle initiatieven vind je info op: www.scholengemeenschap-lier.be.
Onze scholengemeenschap kent veel troeven:
•de vlotte bereikbaarheid,
•het ruime aanbod aan studierichtingen,
•een internaat vanaf het 1ste jaar secundair onderwijs,
•de jarenlange ervaring van de scholen,
•...
Goede redenen om naar Lier te komen en er te blijven!
Uiteraard zeggen de infoavond en de brochure niet alles: tijdens open(deur)dagen kan je in de verschillende scholen de eigen schoolcultuur en -sfeer beter leren kennen. Kom eens een kijkje nemen.
We nodigen je hiervoor alvast uit!
directies en personeel van De Regenboog (BuSO) - Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde - Sint-Gummaruscollege - Campus Sint-Ursula - Vrij Technisch Instituut - Internaat Sint-Aloysius