Regina Pacis 2 valt in de prijzen!

Nieuws
De klastaak van een leerkrachten op school stopt misschien wel om 15.30 uur, maar dan zit het werk er nog lang niet op. Er moet nog heel wat in elkaar geknutseld worden, lessen moeten voorbereid worden, verbeterwerk stapelt zich op, de directeur vraagt extra inzet en overleg, ...
Bovenop het vele werk hebben de leerkrachten van Regina Pacis 2 een groot hart voor elke leerling. Zij proberen het maximum te halen uit elke leerling en elk kind zo goed mogelijk te begeleiden. Ons team draagt heel veel zorg voor alle leerlingen. Onze inrichtende macht in Vorselaar stuurde twee afgevaardigden om te kijken hoeveel aandacht we schenken aan een van de pijlers van ons opvoedingsproject: “Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.”
Tot grote vreugde mogen wij nu vertellen dat Regina Pacis 2 gekozen is tot WINNAAR! De zogenoemde DONCHE-prijs is de hoogste waardering voor onze leerkrachten in functie van het zorgbeleid! Een pluim op die hoed! Ons motto blijft: groot worden in een kleine, heel zorgende school!
Wil u dit team graag aan het werk zien? Dit kan tijdens de opendeurdag van onze instappers op 1 april van 9.00 uur tot 10.00 uur en van 11.00 uur tot 12.00 uur of op zaterdag 30 mei tijdens ons schoolfeest!
Inschrijven? ‘Zorg’ dat je d’er bij bent!!!
Wencke Vervecken, directeur (www.rp2.be)