Digitaal lezen en populariteit apps nemen aanzienlijk toe.

Nieuws
De Vlaamse Regulator voor de Media publiceerde het rapport ‘Mediaconcentratie in Vlaanderen 2014.’
Een samenvatting van de conclusie van het rapport
*Vlaamse mediagroepen raken onderling meer verstrengeld. Zo bestaan drie mediagroepen uit intersecties van andere Vlaamse mediagroepen (De Vijver Media, Mediahuis en Medialaan).
*Er blijken veel vormen van concentratie (horizontaal, verticaal en crossmediaal) te bestaan binnen en tussen bepaalde mediavormen. Dit zet de diversiteit onder druk. Daarom somt de VRM extra uitbreidingsmogelijkheden op en geeft ze ook enkele aanbevelingen.
- De VRM merkt op dat de totale hoeveelheid Video On Demand-opvragingen bij het medium televisie (en de gegenereerde inkomsten) voor het eerst stagneren. Dit heeft mogelijk te maken met het verschijnen van alternatieven.
- De markt van de gedrukte media blijft een algemeen dalende tendens kennen. De betaalde digitale oplages stijgen wel aanzienlijk.
- Bij het medium radio valt de aanhoudende ketenvorming bij de lokale radio’s op.
- De concentratiemaatstaven, en dus ook de verhoudingen tussen de spelers, bij het medium internet zijn nagenoeg gelijk gebleven. Het gebruik van mobiel internet neemt steeds toe, door de populariteit van apps.
EM