Gelukkig zijn kun je leren …

Nieuws
De drempel naar geluk en samenhorigheid verlagen, is geen banale nieuwjaarswens die we samen met het kerstmateriaal hebben opgeborgen. Het blijft onze missie; het punt aan de horizon waarop we ons focussen in de woelige wateren waarin organisaties uit de grafische sector zich bevinden. Deze ambitieuze, maar tevens waarde(n)volle en duidelijke visie ligt ongetwijfeld aan de basis van het succes van De Passant. Omdat onze medewerkers goed weten waar we naartoe willen en in de ban zijn van dit ‘nobele streven’, zijn ze leergierig. Ieder draagt bij vanuit zijn eigen competenties en is bereid aan zichzelf te schaven om zijn bijdrage aan de verwezenlijking van ons doel zo groot mogelijk te maken. Willen leren, daar … zit het geheim.
Leren is de evolutie van onbewuste incompetentie over bewuste incompetentie naar bewuste competentie tot onbewuste competentie. Ik verklaar me nader.
Heel wat mensen zijn onbewust incompetent om gelukkig te zijn. Ze zijn niet gelukkig en vinden dat normaal. Ze leven in de illusie dat geluk niet bestaat of dat het voor hen niet weggelegd is. Waarom zouden ze er in godsnaam dan ook werk van willen maken. Vervolgens lezen ze deze column, ontmoeten ze iemand die straalt van geluk, horen ze mensen vertellen hoe gelukkig ze zijn of whatever. Geluk begint hen te intrigeren en ze beseffen dat ze iets missen, dat hun leven een betere richting kan uitgaan. Hun dagen zitten overvol, hun batterijen daarentegen zijn regelmatig leeg en de voldoening die hun bestaan geeft, verbleekt bij wat ‘geluk’ is. Ze merken dat mensen met minder aanwijsbare redenen om gelukkig te zijn, gelukkiger zijn dan zijzelf. Bovendien geven ze toe dat gelukkige mensen dat geluk niet zomaar in de schoot kregen geworpen, maar er vaak hard voor geknokt hebben. Ze worden zich bewust van hun incompetentie om geluk waar te maken en … besluiten wijselijk dat ze het ook willen leren!
Voor wie zover is, maar niet weet waar te beginnen, staan hieronder enkele interessante tips.
Focus op het positieve. Hoe je kijkt, is belangrijker dan wat je ziet. Het glas is niet alleen halfleeg, maar ook halfvol. Concentreer je op wat je hebt en wees daar dankbaar voor. Dankbaarheid is magisch in die zin dat het energieën in werking zet die positieve gebeurtenissen aantrekken. Voor heel wat mensen is piekeren en jammeren een tweede natuur geworden. Het is even zelfsprekend als ademen. Wie gelukkig wil zijn, is aan zichzelf verplicht om te kijken naar datgene wat hem gelukkig maakt. Je kan zelfs nog verder gaan en stellen: “Wil je gelukkig zijn, wees dan gelukkig.”
It’s all in the mind … Not the sky, but the mind is the limit!
Blijf jezelf trouw. Het is een grote verdienste om te voldoen aan de verwachting van anderen. Iedereen kent de eigenschappen van goede mama’s, goede papa’s, goede werknemers, goede … Al deze ‘sociaal gewenste’ eigenschappen maken dat men weinig tijd heeft om goed te zijn voor zichzelf. Mensen die aan stervensbegeleiding doen, signaleren dat enorm veel cliënten betreuren dat ze niet meer tijd en energie hebben gestoken in het realiseren van hun eigen dromen, maar zich veelal hebben geplooid naar de wensen van anderen (kerk, bedrijf, gezin, partner, …).
Zoek harmonie tussen hoofd en hart. In onze visueel georiënteerde samenleving, waarin we vaak het slachtoffer worden van de ratrace, leven heel wat mensen voornamelijk in hun hoofd. “Bezint eer ge begint, zie wat ge doet, zorg dat ge er komt, …” zijn de wijze woorden die ons ten treure toe zijn ingelepeld. Planning en organisatie werden het keurslijf voor ieders toekomst. Wie tijd neemt voor zichzelf en zijn hart en hoofd regelmatig in de balans legt om af te wegen welke richting zijn levenswandel best inslaat, zal vlug merken dat de ratrace een grote leugen is. “Moed moet” en al het andere “moeten” onderwerp je best aan een kritisch onderzoek vooraleer je dat vieze woord over je lippen laat rollen!
Vriendschap is onbetaalbaar. Vrienden maak je door er tijd voor te maken. Tijd ‘heb’ je namelijk niet, die ‘maak’ je. Noem het gerust
priori-tijd J. Geen tijd hebben om je vriendschappen te onderhouden, is toegeven dat je vrienden niet belangrijk genoeg voor je zijn. Zo simpel is het! Op dit vlak zijn ook sociale media een zegen …
Neem je tijd om gelukkig te zijn. Draai of keer het zoals je wil, maar het kostbaarste bezit dat we hebben is onze tijd hier op aarde. De ziekelijke slogan “time is money” heeft heel wat geesten verziekt en ons afgeleid van de essentie. De waarde van je tijd wordt bepaald door wat je ermee aanvangt. De tijd vliegt inderdaad, maar jij bent wel de piloot!
NEEM dus je tijd om gelukkig te ZIJN!
 
Slecht nieuws: ‘De tijd vliegt …’
Goed nieuws: ‘Jij bent de piloot!’
 
Fik.verbiest@periodiekske.be
Dank voor iedere reactie!