“Soep op de stoep” Hove 2014 kende groot succes

Nieuws
Warme soep, een lekker, gezond en warm gebaar dat niet veel moeite kost. Dat is de basis van de actie “Soep op de stoep”. In Hove ging deze actie door op 13 december jl. in het Kostershuisje aan de Kapelstraat.
Steeds meer mensen leven op of onder de armoedegrens. Ze ervaren dagelijks dat ze er niet bijhoren en worden afgesloten van de meest noodzakelijke basisvoorzieningen.
1,6 miljoen Belgen loopt een verhoogd risico op armoede. Het inkomen van 1 op 7 Belgen ligt onder de armoedegrens. Voor 1 op 4 huurders is de woonkost een te zware last op hun budget. 4,6% van de werkende mensen leeft onder de armoedegrens. In 13% van de gezinnen worden gezondheidsuitgaven uitgesteld of geschrapt wegens financiële redenen. 1 op 6 leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder enige vorm van diploma.
Met de jaarlijkse ‘Soep op de stoep’-actie wordt aandacht voor de armoedeproblematiek gevraagd en geld ingezameld om lokale armoedeprojecten te ondersteunen, want armoede bestaat, ook in België, ook in Hove, vaak verdoken. Elke mens die in armoede leeft, is er één te veel.
Het was op zaterdag een drukke bedoening in het Kostershuisje, komen en gaan van mensen die één of meerdere borden soep kwamen nuttigen en hiervoor een vrijwillige vrije bijdrage gaven. Er werden een aantal nieuwe vriendschappen aan de eettafel aangegaan.
Wat realiseert Welzijnszorg met de opbrengsten van ‘Soep op de stoep’?
Met deze opbrengsten stimuleert deze vereniging lokale projecten die kansen geven aan mensen in armoede. De vrijwillige bijdragen van soepeters geeft mensen in armoede de kans zichzelf te ontplooien, om (opnieuw) hun plaats te vinden in de samenleving. Dankzij deze
steun kunnen ze hun talenten, mogelijkheden en dromen inzetten om een zinvolle invulling te geven aan hun leven. Meer info op www.welzijnszorg.be/onze-pijlers/projecten
www.gazetvanhove.be