Nieuwe overdekte fietsenstallingen in Mortsel

Nieuws
De stad Mortsel werd in 2012 door de Vlaamse regering uitgeroepen tot Fietsstad. Met het prijzengeld van 50.000 euro worden op vijf verschillende plaatsen afgesloten overdekte fietsenstallingen gezet. Ze komen in buurten waar weinig of geen plaats was om fietsen droog en veilig te stallen. In mei werd al een fietsenstalling geplaatst op het plein in de Eduard Arsenstraat-Armand Segerslei en naast de hondenweide in de Hendrik Consciencelaan. Ze zijn voorzien van een elektronisch slot dat enkel door gebruikers met een badge kan worden geopend. De plaatsen worden verhuurd voor 60 euro per fiets per jaar. Meer info op milieu@mortsel.be. (EM)