Kom quizzen tegen armoede op 25 oktober in Mortsel

Nieuws
Bijna één op tien Mortselse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin. Dat is onaanvaardbaar. Om die reden werd een vindplaatsgerichte jeugdwerker en een kinderarmoedecoördinator aangeworven door de stad Mortsel. De kinderarmoedecoördinator geeft het kinderarmoedebeleid in Mortsel concreet vorm. Er worden deze legislatuur tal van acties uitgewerkt op verschillende levensdomeinen (onderwijs, gezondheid, huisvesting,...) met inbreng en betrokkenheid van burgers en organisaties die vertrouwd zijn met de armoedeproblematiek.
Wie deze acties wil steunen kan op 25 oktober deelnemen aan de wARMe quiz. Deze ludieke en spannende quiz is een initiatief van Welzijnsschakel Mortsel, een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om mensen in armoede en mensen zonder armoede-ervaring met elkaar in contact te brengen. De quiz vindt plaats in dienstencentrum De Populier om 20 uur. (EM)