Hoopgevend: jongeren beschermen vaker hun oren tijdens concerten

Nieuws
In 2011 droeg slechts drie procent van de jongeren gehoorbescherming op een festival. Vandaag doet vijftien procent dat. ‘We zijn er nog lang niet, maar de preventiecampagnes hebben effect en dat is hoopgevend, zegt Annick Gilles, die aan de UAntwerpen doceerde rond oorsuizen en gehoorverlies, veroorzaakt door lawaai.
Uit eerder onderzoek van de Universiteit Antwerpen bleek dat drie op vier Vlaamse jongeren tijdelijk last heeft van oorsuizen en dat één op vijf er permanent mee wordt geconfronteerd. ‘Veel jongeren geven nu aan bang te zijn voor te luide muziek. De campagne van de overheid is dus gelukt. Enkele jaren geleden vonden ze het niet zo’n drama dat ze één dag last hadden van oorsuizen, maar nu weten ze dat die schade permanent kan zijn. Het taboe rond gehoorbescherming is doorbroken. De cijfers zijn hoopgevend maar de strijd is nog niet gestreden.’
‘De meeste jongeren hebben geen probleem met de nieuwe wetgeving, die muziek luider dan 100 decibel verbiedt. Ze vinden nog luidere muziek niet nodig. De huidige situatie vinden ze best oké. De muziek is voldoende luid en het is nog mogelijk om met elkaar te communiceren tijdens een optreden.’
‘Uit mijn doctoraatsonderzoek, onder leiding van professor Paul Van de Heyning, blijkt dat twintig procent van de 87 geteste jongeren permanent last heeft van oorsuizen. Dat is dus identiek aan onze vroegere cijfers. Maar allemaal beschikken ze over een normale gehoorfunctie, behalve wanneer het op ‘spraak-verstaan-in-ruis’ aankomt. Daar presteren die jongeren duidelijk minder. Dit onderzoek toont aan dat er ergens tussen het oor en de hersenen schade is. Via verder onderzoek willen we de oorzaak achterhalen.’
Uit het laatste deel van het onderzoek kan men nog geen conclusies trekken maar men gaat ervan uit dat profylactische antioxidanten (zoals magnesium) mogelijk beschermende effecten hebben op lawaai-geïnduceerd gehoorverlies en oorsuizen.’ (EM)