Reactie stad Mortsel naar aanleiding van de open brief over het speelterrein in Park Savelkoul

Nieuws

In een vorige editie van het Periodiekske stond een open brief van een van onze inwoners in verband met het onderhoud van Park Savelkoul. Als stad nemen we deze brieven en suggesties ernstig. Dergelijke brieven getuigen er immers van dat onze inwoners zeer begaan zijn met hun leefomgeving. Dat is iets wat we als stad alleen maar kunnen toejuichen. We geven dan ook graag een reactie.

Stad Mortsel is een kindvriendelijke stad. We hebben verspreid over ons grondgebied een heleboel kleine en grote parken of groene plekjes en we doen er alles aan om waar mogelijk speelterreintjes voor de kinderen te voorzien. Onlangs werd bijvoorbeeld het groene FORT 4 nog uitgerust met een heus speelweefsel voor de kinderen. Maar kindvriendelijk zijn wil ook zeggen dat we absoluut willen dat de speelterreinen en speeltoestellen die we aanbieden veilig zijn. Wanneer er twijfel is of dit nog het geval is – zoals recent in Park Savelkoul – grijpen we in. Veiligheid gaat immers boven alles.

Zo is de schommel in Park Savelkoul verwijderd, omdat hij structureel niet meer in orde was met de veiligheidsnormen. Maar geen nood: dit toestel zullen we uiteraard vervangen door een nieuw gelijkaardig toestel. De plaatsing is voorzien voor september.
De briefschrijver vraagt zich ook af waarom er tonnen aarde aangevoerd werden op het speelterrein. Ook dit heeft te maken met veiligheidsredenen. De heuvel rond de taludglijbaan was zwaar geërodeerd waardoor de fundamenten van het toestel vrijkwamen. Daarom was een aanvulling met aarde noodzakelijk. Het gras zal snel terug groeien en het tijdelijke modderprobleem zal zich dan oplossen.
Dat de kabel van de kabelbaan geknapt is, is een jammerlijke zaak. Alle speeltoestellen in Mortsel worden op regelmatige basis gecontroleerd. Eind 2013 is aan de kabelbaan nog een veer vervangen en de kabel terug opgespannen. We hebben de geknapte kabel onmiddellijk verwijderd en contact opgenomen met de leverancier. Ondertussen is de andere veer ook vervangen en werd een nieuwe kabel geplaatst.
We betreuren uiteraard ook zelf dat deze werken samenvielen met de grote vakantie. Maar op veiligheid staat naar onze mening geen timing. Ondertussen blijven we uiteraard ons best doen om stad Mortsel verder uit te bouwen als kindvriendelijke stad.

Stadsbestuur Mortsel

Met vriendelijke groeten,

Marjan Duchesne
Communicatiedienst Mortsel
03 444 17 66