Wilrijks ingenieur herstelt gehoor van kinderen en volwassenen

Nieuws
Met een cochleair implantaat (CI) kan het gehoor van dove kinderen en volwassenen grotendeels worden hersteld. Om een optimaal gehoor te realiseren, moet de geluidprocessor per individu worden afgesteld. Dat verliep tot voor kort erg moeizaam. Wilrijkenaar Bart Vaerenberg (ingenieur bij de Oorgroep en verbonden aan de Universiteit Antwerpen, Faculteit Wetenschappen) komt met een veel efficiëntere methode op de proppen.
‘Nadat het implantaat chirurgisch in het slakkenhuis is geplaatst, moet de geluidsprocessor per individu worden afgesteld. De processor heeft een honderdtal instelbare parameters, waardoor het vinden van de optimale instelling een complex probleem vormt. Tot dusver gebeurde die afregeling manueel door professionele audiologen, maar deze zijn zeldzaam en de complexiteit is immens. De verdere introductie en ontwikkeling van CI’s wereldwijd wordt hierdoor in belangrijke mate afgeremd.’
‘Via geavanceerde modellering van de verschillende fysiologische, elektrische en psychoakoestische processen die hierbij betrokken zijn, maakt de ‘intelligent agent’ het mogelijk om CI’s op een systematische en geautomatiseerde manier aan te passen voor iedere patiënt. Klinische tests in een aantal gerenommeerde buitenlandse centra tonen aan dat het spraakverstaan bij CI-patiënten op deze manier beduidend beter wordt. Zij wisselen hun resultaten onderling uit, waardoor het systeem voortdurend kan worden bijgestuurd.’
Volgens professor Joris Dirckx (UAntwerpen, departement fysica) heeft deze doorbraak wereldwijd belangrijke gevolgen. (EM)