Huisartsen hebben nood aan werkplekleren over palliatieve zorgen

Nieuws
De basisopleiding voor huisartsen en bijscholingen tijdens hun carrière zijn onvoldoende om huisartsen vertrouwd te maken met palliatieve zorg in al zijn aspecten. Praktijk-assistent Pieter Pype (UGent/UAntwerpen) ging op onderzoek en stelde vast dat werkplekleren een efficiënte oplossing kan bieden.
‘In ons land hebben jaarlijks 15.000 mensen palliatieve zorg nodig. De meeste van hen wensen thuis te blijven tijdens hun laatste levensfase en daar ook te sterven. Die evolutie stelt huisartsen en eerstelijnszorgverstrekkers voor een grote uitdaging. Ondanks inspanningen van de universiteiten studeren huisartsen af met een onvolledige kennis van palliatieve zorgen in al zijn aspecten. Het bijscholingscircuit waar de huisartsen op rekenen gedurende hun carrière blijkt onvoldoende te zijn om hen te bekwamen in de palliatieve zorg. Inhoudelijk zijn er grote tekortkomingen: zo komen onder andere het teamwerk en communicatie niet aan bod. De manier van lesgeven, meestal met een klassieke voordracht, leidt volgens de wetenschappelijke literatuur niet tot betere artsen.’
‘Huisartsen en ook de palliatief verpleegkundigen zelf, leren van elkaar wanneer er door alle partijen wordt samengewerkt, en dit over alle aspecten van de palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel. Dit is de eerste maal dat het leren door samenwerken, ook werkplekleren genoemd, op deze gedetailleerde manier in de palliatieve zorg wordt beschreven.’
‘Bij dit werkplekleren moet men luisteren, observeren en discussiëren over activiteiten die deel uitmaken van het dagdagelijkse samenwerken aan het bed van de patiënt. We weten dat er efficiëntere, maar moeilijkere, methoden zijn om bij te leren zoals feedback krijgen en leren uit fouten.’
‘Dit interprofessioneel werkplekleren is een veelbelovende manier om de competenties van zorgverstrekkers tijdens hun beroepscarrière te onderhouden. Tijdens de basisopleiding aan de universiteit dient aan deze dynamiek aandacht te worden besteed. Werkplekleren is immers niet alleen voorbehouden voor de palliatieve zorg maar grijpt plaats telkens zorgverstrekkers elkaar ontmoeten aan het bed van de patiënt.’ (EM)