In 2013 bijna 2.400 gevallen van kindermishandeling in onze provincie

Nieuws
De provincie zet al jaren in op het thema intra-familiaal geweld, een complexe problematiek die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Arnold Schaek van het Centrum Kindzorg en Gezinsondersteuning Open Poortje: ‘Daarnaast organiseren wij arrondissementele overlegvergaderingen en vormingen, zodat we alle sectoren die te maken krijgen met situaties van intra-familiaal geweld samen kunnen brengen en kunnen zoeken naar de meest adequate methodiek om deze vorm van geweld aan te pakken. Preventie van kindermishandeling is daar een belangrijk onderdeel van.’
‘In 2013 werden er in onze provincie 2.396 situaties van kindermishandeling of een vermoeden van kindermishandeling gemeld bij de Vertrouwenscentra. Ongetwijfeld is dit cijfer in de realiteit hoger, gezien het enkel gaat over cijfers van Vertrouwenscentra. Daarnaast weten we dat heel wat vermoedens van mishandeling niet worden gemeld. Ter vergelijking: in 2000 waren er 3.500 casussen in heel Vlaanderen, een aantal dat momenteel minstens is verdubbeld. Veel van de mishandelde, misbruikte of emotioneel verwaasloosde kinderen ontwikkelen allerlei problemen (psychisch, gedragsstoornissen, achterstand op school, i.v.m. hun ontwikkeling,…) die impact hebben op hun latere leven. Kinderen die in hun kindertijd getuige of slachtoffer waren van geweld, lopen later meer kans om slachtoffer te worden van geweldrelaties of zelf pleger van geweld te worden.’
‘Vandaar dat we het project ‘Kindermishandeling, een actie waard’ hebben opgezet. Het heeft een lange aanloop gekend en ontstond in Sint-Niklaas naar aanleiding van een ernstige casus van kindermishandeling waarbij een tweejarig jongetje overleed. De plaatselijke overheden sloegen de handen in elkaar. In 2009 werd dit enthousiasme opgepikt door de provincie, in samenwerking met de regionale Centra voor Kinderzorg en gezinsondersteuning en het Antwerpse Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. De preventie van kindermishandeling moet op gemeentelijk vlak verankerd raken, een duurzame fond krijgen, een inherent onderdeel worden van de zorg voor de lokale burgers, dus ook voor de meest kwetsbare burgers.’
De afgelopen twee jaar werd het vormingspakket aangeboden aan medewerkers van OCMW’s en gemeenten die in hun dagelijkse werking (sportdienst, buitenschoolse kinderopvang) kinderen en hun ouders ontmoeten. Tijdens een plenaire dag en vier workshops kregen ze tools aangereikt om binnen hun werking kinderen uit gezinnen waar geweld voorkomt, sneller op te merken en mogelijkheden naar aanpak aan te bieden. Organisaties uit tien gemeenten gingen aan de slag. De provincie volgde dit op en aan de hand van de behaalde resultaten werd een top drie geselecteerd.
Het stappenplan van Boom, dat werd opgemaakt door het OCMW, de gemeentelijke preventiedienst, de politiezone Rupel en acht andere partners en actoren werd bekroond. Ze kregen een tas educatief materiaal (met leesvoer, DVD’S, vlaggensysteem Sensoa, spelmateriaal, achtergrondinfo) die binnen de gemeente kan worden uitgeleend aan andere organisaties. Eervolle vermeldingen waren er voor de projecten van het OCMW van Mol en de Vrije School van Buitengewoon Secundair Onderwijs De Brem uit Oud-Turnhout. Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Het bestrijden van kindermishandeling vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Daarom is het vormingspakket nadrukkelijk gericht op alle diensten die werken met kinderen en ouders, die geen hulpverlenende opdracht hebben inzake kindermishandeling. Het stappenplan van Boom is het resultaat van een traject waarbij heel wat plaatselijke actoren betrokken zijn.’ (EM)