Voka geeft regeerprogramma 17 op 20

Nieuws
’Deze regering kan bakens verzetten, om het welzijn en de welvaart van Vlaanderen naar een hoger niveau te tillen’, stelt Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemingen. De werkgeversorganisatie noemt het Vlaams regeerprogramma de te volgen weg voor de komende jaren. Voorzitter Michel Delbaere: ‘Dit zal mensen en bedrijven de nodige extra zuurstof geven.’
‘De mensen komen opnieuw centraal te staan. Overbodige en dure structuren worden ingeperkt of afgeschaft. Zo wordt het masterplan onderwijs uitgevoerd en sneuvelen de tussenschoten tussen aso, tso en bso.’
‘De komende jaren moet er fors worden bespaard om uit de rode cijfers te blijven. Belastingverhogingen staan niet op het programma, zoals Voka vroeg. Het decreet gehandicaptenzorg wordt uitgevoerd. Er is een groeipad vanaf 2015 uitgetekend, al zal die groei pas vanaf de tweede helft van de legislatuur echt voelbaar zijn en die is gekoppeld aan efficiëntiewinsten. Dat laatste stemt de ondernemers tevreden.’
‘Alleen voor ouderen, jongeren en personen met een handicap zullen er nog kortingen op de loonlasten zijn. Het inperken van doelgroepkortingen is al lang een speerpunt van Voka. Het activeringsbeleid, waarbij werklozen worden begeleid om een nieuwe job te vinden, wordt uitgebreid naar alle werklozen tot 65 jaar. Iedereen die kan werken, zal moeten werken.’
‘Het Antwerpse mobiliteitsbeleid wordt niet gewijzigd. Dus blijft het Oosterweeltracé overeind, zoals Voka vroeg. Ook aan de Brusselse ring blijft gewerkt.’
‘Toch zijn er ook minpunten. Het akkoord is qua cijfers vrij vaag. Vergeet ook niet dat men er niet gaat geraken zonder dat ook het federale niveau zijn duit in het zakje doet. Lastenverlagingen blijven vooral een federale bevoegdheid.’ (EM)