Voka gematigd tevreden over Brussels akkoord maar bezorgt om lerarenopleiding

Nieuws
Voka Metropolitan, de afdeling voor de Brusselse Metropool, ziet goede punten in het Brussels regeerakkoord. Positief is met name de inzet voor betere mobiliteit en voor het aan de slag helpen van jongeren, binnen een metropolitane aanpak waarbij samengewerkt wordt met het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap. Maar er blijft twijfel bestaan omtrent de inzet van Brussel voor de toekomst van de luchthaven, het verbeteren van de weginfrastructuur, en er lijkt weinig ambitie om bijkomende investeerders aan te trekken. ‘De demografische boom wordt opgevangen maar er lijkt geen economische boom georganiseerd’, zegt voorzitter Jean-Paul Van Avermaet.
‘We vinden te weinig ambitie en concrete acties in het akkoord om investeerders en internationaal talent aan te trekken. In twee belangrijke mobiliteitsdossiers blijft dit regeerakkoord bron van conflict tussen Brussel en Vlaanderen, met name het kader voor de verdere werking van Brussels Airport en de verbetering van de Ring en de toegangswegen naar Brussel.’ Voka Metropolitan waardeert het dat het akkoord vast houdt aan een strikte budgettaire discipline, maar vindt dat het ontbreekt aan een becijferd budgettair kader voor de geplande acties.
Voka nationaal van zijn kant wil dat de volgende minister van onderwijs snel werk maakt van een instapproef voor studenten die met een lerarenopleiding beginnen. Het Vlaams netwerk van ondernemingen steunt daarmee de werkgroep met afgevaardigden uit de koepels, de vakbonden en het hoger onderwijs die de instapproef vandaag voorstelt.
De instapproef zou verplicht zijn, maar niet bindend. Jo Libeer, gedelegeerd bestuurder: ‘Eerder dit jaar bracht de beleidsevaluatie van de lerarenopleiding in Vlaanderen aan het licht dat we ons zorgen moeten maken om de kwaliteit van onze toekomstige leerkrachten. De schuld enkel bij de leerkrachten leggen is te makkelijk. De uitdagingen liggen veel breder. De volgende Vlaamse regering heeft een verpletterende verantwoordelijkheid om vanaf het begin van de legislatuur een echt lerarenpact te sluiten. De sterktes en zwaktes zijn bekend. Het wordt tijd dat we nu ook over gaan tot actie.’
‘Vaak blijft een lerarenloopbaan tweede keus. Het is belangrijk dat de beleidsmakers op korte termijn enkele gerichte ingrepen doen om ook bij leraren aantrekkelijke carrièremogelijkheden te voorzien. De volgende legislatuur zal de vraag naar goede leerkrachten enkel toenemen. Kwaliteitsvolle leerkrachten zijn de basis voor goed onderwijs. Nu niet ingrijpen zou een zware hypotheek leggen op de toekomst van ons onderwijs.’ (EM)