Boek over kleigroeven van Rupelstreek voorgesteld

Nieuws
De provincie Antwerpen werkt met de gemeenten Boom en Rumst en klei-ontginner NV Wienerburger samen om het historisch klei-ontginningsgebied tussen de eerder genoemde gemeenten opnieuw toegankelijk te maken voor omwonenden, bezoekers en toeristen. Dat gebeurt niet enkel door middel van het aanleggen van fysieke toegangswegen, maar ook door het ontsluiten van de geschiedenis van dit gebied.
Rudolf Back publiceerde recent een boek over deze kleigroeven, als navolger van zijn eerste publicatie ‘Uit eigen bodem. Facetten van ontgrondingen’ in Nederland. Zijn nieuwste werk kreeg de titel ‘Door de natuur gevormd en door de mens geboetseerd. De Kleigroeven van de Rupelstreek.’
Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Ik ben blij dat iemand uit Nederland het initiatief heeft genomen om een boek over onze kleigroeven samen te stellen.’
Rudolf Back: ‘Wie mijn boek leest zal een aantal merkwaardige zaken ontdekken. Opmerkelijk is dat in de Rupelstreek ooit 750 hectares waren ingenomen door kleiputten. Dit is het equivalent van 1.035 voetbalvelden. (EM)