Kans op baarmoederhalskanker vaak bepaald door sociale afkomst

Nieuws

De strijd tegen baarmoederhalskanker staat al enkele jaren hoog op de Vlaamse beleidsagenda. Preventieve maatregelen bereiken echter niet alle bevolkingslagen even efficiënt. Uit het doctoraatsonderzoek van Eva Lefevere, van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, blijkt dat vrouwen uit lage inkomensgezinnen een grotere kans hebben om baarmoederhalskanker te krijgen.

‘In België zijn er twee strategieën voor de preventie van baarmoederhalskanker: primaire preventie door HPV-vaccinatie en secundaire preventie door screening, het zogenaamde uitstrijkje. Beide strategieën worden maar sinds respectievelijk 2010 en 2013 op een georganiseerde manier toegepast.’

Sinds september 2010 worden alle meisjes uit het eerste jaar van het secundair onderwijs uitgenodigd om zich te laten vaccineren. ‘Ze zijn vrij om al dan niet op dit aanbod in te gaan. De vaccins zijn gratis en worden kosteloos toegediend door een CLB-arts. Kiest men voor een vaccinatie bij een huisarts, gynaecoloog of pediater, dan betaalt men de kost van de consultaties.’

Bij de invoering van het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker in juni 2013 werd er uitgebreid gescreend op baarmoederhalskanker in gans Vlaanderen. ‘Alle vrouwen in de aanbevolen leeftijdscategorie (25 tot 64 jaar) worden dus nu om de drie jaar uitgenodigd om een uitstrijkje te laten nemen.’

Uit het onderzoek van Lefevere blijkt dat baarmoederhalskanker, net als verschillende andere kankers geassocieerd met HPV-infectie, meer voorkomt bij mensen met een zwakkere sociaal-economische achtergrond. ‘Toen in de periode tussen 2007 en 2010 HPV-vaccinaties nog niet gratis waren en alleen gebeurden op initiatief van de meisjes, hun familie of arts, hadden meisjes uit lage inkomensgezinnen significant minder kans om hiermee te starten. Bijkomende aanmoedigingsacties verhoogden in sommige gevallen de vaccinatiegraad en deden sociale verschillen in vaccinatie afnemen, maar de effecten waren niet consistent. Onder het Vlaamse vaccinatieprogramma namen de verschillen in HPV-vaccinatie tussen meisjes uit hoge en uit lage inkomensgezinnen wel consistent en sterk af. Ze verdwenen echter niet volledig.’

‘Ook het georganiseerd programma voor baarmoederhalskankerscreening biedt veel voordelen ten opzichte van het niet georganiseerd programma, bijvoorbeeld voor de opvolging van de effectiviteit van de screening. Of dit programma de sociale verschillen in screeningsparticipatie zal doen afnemen, is echter sterk de vraag. Het opvolgen van deze sociale verschillen en het ontwikkelen van methodes om ze te verlagen is een cruciaal aspect van een efficiënt en sociaal rechtvaardig preventiebeleid.’ (EM)