Chatten zorgt voor schrijftaalrevolutie bij jongeren

Nieuws

Nieuwe communicatietechnologieën, zoals chat en sms, worden wel vaker met de vinger gewezen als een oorzaak van de zogenaamde taalverloedering waaraan jongeren ten prooi zouden vallen. Toch werd nog nooit op grote schaal onderzocht hoe de chattaal van de Vlaamse tieners er nu precies uitziet. Benny De Decker, van het departement taalkunde aan de Universiteit Antwerpen, waagde zich aan zo’n onderzoek en kwam tot verrassende conclusies.

De Decker bestudeerde spontane en informele chatconversaties van bijna 28.000 Vlaamse jongeren tussen 13 en 20 jaar oud, tussen 2007 en 2013 geproduceerd op MSN (nu Skype), Facebook Chat en Netlog. ‘Uit de analyses blijkt dat de stereotiepe kenmerken van internettaal in chatgesprekken van Vlaamse tieners niet erg frequent zijn. Zo komt ‘Leetspeack, waarbij de cijfers de plaats van lettertekens innemen (w8 of suc6) in niet meer dan één op de 2.000 woorden voor. Andere spellingswijzen, zoals het vervangen van ‘ks’ door ‘x’ of ‘ij’ door ‘y’ worden ook zelden toegepast.’

‘Opvallend is dat het gebruik van dergelijke chatspeak duidelijk afneemt met de leeftijd. Jongere tieners manipuleren hun spelling vaker dan oudere. Enkel het gebruik van afkortingen (mss, idd) en acroniemen (lol, wtf) blijft min of meer constant. Dat kan erop wijzen dat deze functioneler zijn en daardoor vaste waarden zijn geworden in chattaal, terwijl andere spellingmanipulaties, zoals ‘Leetspeak’, eerder het resultaat van louter speelse taalcreativiteit zijn.’

‘Gemiddeld wordt in een chatgesprek slechts één woord op 50 onbewust foutief gespeld of getypt. Daar staat wel tegenover dat Vlaamse tieners voor zowat een kwart van de woorden bewust van de standaardspelling afwijken, met de bedoeling spreektaal of regionaal taalgebruik in een geschreven vorm om te zetten.’

‘Spontaan en informeel online taalgebruik verschilt nog sterk per regio en zelfs per individuele chatter. Slechts een handvol typische kenmerken worden door tieners uit heel Vlaanderen frequent gebruikt (gij, ge, u, uw in plaats van jij, je), het weglaten van de eind-t (da, wa, nie), de vorming van  het verkleinwoord –ke (boekske) en de toevoeging van ‘dat’ na onderschikkende voegwoorden (ik weet wie dat er komt).’

Tenslotte bestudeerde De Decker de invloed van het Engels. In één post op acht is ten minste één woord van Engelse oorsprong. ‘Vlaamse tieners ontlenen ‘nice’ het vaakst en ook ‘sucken’ en ‘dude’ zijn populair. Soms vernederlandst men die ontleningen (klien, olraajt). Dergelijke speelse innovaties blijven minder frequent dan de originele vormen, maar demonstreren wel dat tieners het Engels graag een eigen tintje geven.’ (EM)