Provincie creëert dertig nieuwe arbeidszorgplaatsen

Nieuws

Arbeidszorgmedewerkers zijn personen die niet in het regulieren of beschermde arbeidscircuit terecht kunnen. In onze provincie zijn zo’n 880 arbeidszorgmedewerkers actief. Dit is slechts zestien procent van het aantal arbeidszorgmedewerkers in Vlaanderen, terwijl bijna één op Vlaming op drie in de provincie Antwerpen woont. Daarom wil de provincie bijkomende arbeidsplaatsen creëren. De Provincieraad keurde het ‘Reglement Impulssubsidies Arbeidszorg’ goed. Hierdoor kan de provincie subsidies verlenen aan organisaties waar arbeidszorgmedewerkers actief zijn.

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Met het jaarlijks budget dat nu voorzien is kunnen er op vijf jaar tijd ongeveer 30 nieuwe voltijdse plaatsen gecreëerd worden. Dit biedt kansen aan 60 tot 90 mensen. Arbeidszorg zorgt voor inclusie - ook de gehandicapte medemens wordt als volwaardig beschouwd - we kunnen mensen uit een kwetsbare doelgroep insluiten in onze samenleving op een zinvolle manier die bovendien hun zelfrespect en eigenwaarde bevordert.’

Arbeidszorg is een vorm van onbetaalde arbeid op maat, zoals werken in een houtatelier, een ambachtelijke boerderij, fietsverhuur - herstelling, bio-groenten en fruit kweken, semi-industriële activiteiten uitvoeren zoals verpakking, plooi- en sorteerwerk,... Begeleiders op de werkvloer geven de nodige ondersteuning.

Organisaties waar arbeidszorgmedewerkers actief zijn, kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de provincie. Wanneer ze nieuwe medewerkers een plaats geven krijgen ze een subsidie van 12.000 euro, weliswaar geplafonneerd tot 24.000 euro en degressief in de tijd. Daarnaast is er een beperkte basissubsidie per organisatie van 2.000 euro. (EM)