Meer geld leidt tot saaiere sportwedstrijden

Nieuws

De professionele sportindustrie is geen typische economische sector. Sportclubs zijn zowel concurrenten die elkaar bekampen op en naast het veld, als coöperanten die samenwerken om hun supporters een spannende wedstrijd aan te bieden. Thomas Peeters van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UAntwerpen, onderzocht de gevolgen van een dergelijke samenwerking.

Overal ter wereld maken sportclubs afspraken die bij concurrerende bedrijven in andere sectoren ondenkbaar zouden zijn:  het gezamenlijk verkopen van mediarechten, de salary caps (de begrenzing van de aankoopprijs van spelers in de Verenigde Staten), het delen van de opbrengsten uit de verkoop van toegangskaartjes in de National Football League en de recente Financial Fair Play-regels in het voetbal.

Thomas Peeters: ‘De meeste Europese voetbalcompetities verkopen de mediarechten voor hun wedstrijden gemeenschappelijk. Zo vermijden ze concurrentie tussen hun clubs op de tv-markt en kunnen ze een hogere prijs van de distributeurs afdwingen. Ze stellen dat kleine clubs op deze manier meer geld kunnen verdienen en hierdoor kunnen concurreren met grotere ploegen, wat de spanning in de competitie ten goede komt en de kwaliteit van het voetbal verhoogt. Uit mijn onderzoek blijkt echter het tegendeel.’

‘Sportclubs maken de meeste winst als ze de opbrengsten gelijk verdelen of op basis van de grootte van hun thuismarkt zoals de Amerikaanse Major Leagues. Een verdeelsleutel op basis van de sportieve prestaties leidt tot hogere investeringen in spelers en is dus niet bevorderlijk voor de winstgevendheid. Toch komt een dergelijke verdeling in de Europese voetbalcompetities vaak voor. Dit kan worden verklaard omdat clubs onderling onderhandelen over de verdeelsleutel. Wanneer ze sterk verschillen in hun economisch potentieel, aanvaarden de grote ploegen alleen een sleutel die hen sterk bevoordeelt. Dit systeem komt de spanning op het veld niet ten goede.’

In 2010 vaardigde de Uefa ‘Financial Fair Play-regels’ in. ‘De meest controversiële is ongetwijfeld de regel rond de break-even, die clubs verbiedt om meer relevante kosten te maken dan de relevante opbrengsten die ze genereren. Hierdoor kunnen rijke investeerders de verliezen van de club niet langer voor hun rekening nemen. De bekende sportadvocaat Jean-Louis Dupont ziet hierin een poging om de lonen van de spelers te doen dalen zonder duidelijke voordelen voor de supporters. Bijgevolg zou de break-even in strijd zijn met de Europese concurrentieregels.’

‘Ik onderzocht de impact van die regels op de voetbalcompetities van Engeland, Spanje, Italië en Frankrijk. Uit de resultaten blijkt dat de break-evenregel de spelerslonen verlaagt met 400 tot 850 miljoen euro. Dit verhoogt de winsten van de clubs sterk terwijl de dominantie van de traditionele topploegen op het veld wordt versterkt. (EM)