Vlaamse bedrijfsleiders geloven niet in investeringen

Nieuws

De Vlaamse werkgeversfederatie Voka verwacht dat de Vlaamse economie zijn heropleving voort zal zetten. Maar er hangen donkere wolken boven dat herstel, omdat slechts 40 procent van de ondernemers ruimte ziet voor productiviteitsinvesteringen.  Voka-hoofdeconoom Stijn Decock: ‘Net die investeringen zijn belangrijk voor de loongroei en de groei van onze economie.’

Voka peilt elke zes maanden naar de conjunctuur waarbij zo’n 1.300 Vlaamse bedrijven worden ondervraagd. Die zijn duidelijk optimistischer dan een halfjaar geleden. 44 procent verwacht de komende zes maanden meer te produceren (+10%) en eveneens 44 procent ziet orders verder  aantrekken (+8%). ‘Vlaanderen profiteert als open economie van het herstel in Europa en de Verenigde Staten.’ Toch zijn 20 procent van de bedrijfsleiders ervan overtuigd dat het herstel van korte duur zal zijn en 57 procent zegt het niet goed te kunnen inschatten omdat er te weinig visibiliteit is.

64 procent denkt dat zijn personeelsbestand stabiel zal blijven. 25 procent verwacht extra personeel in dienst te nemen (+20%). ‘Pijnpunt blijft het vinden van de juiste krachten.’ 22 procent van de bedrijven vindt het moeilijker om geschikt personeel te vinden dan zes maanden geleden. Voka pleit dan ook voor een grondige hervorming van het onderwijs met een opwaardering van de technische profielen.

20 procent van de bedrijven zegt zeer productief te zijn, 39 procent ziet nog productiviteitsverbeteringen maar plant geen investeringen in ons land omdat de omgevingsfactoren tegen zitten. ‘In totaal ziet dus maar 40 procent van de Vlaamse ondernemers ruimte om productiviteitsinvesteringen te doen. Dat is beangstigend want willen we onze vergrijzing kunnen betalen dan moeten we productiever worden. Anders gaat onze economie niet verder groeien. De volgende regering moet werk maken van betere omgevingsfactoren zodat bedrijven meer investeren in België. Beiden kunnen niet los van elkaar worden gezien.’ Voka pleit voor het wegwerken van de loonhandicap en voor maatregelen die het mobiliteits- en energieprobleem aanpakken. (EM)