‘Manier waarop arbeid wordt gesanctioneerd maakt ons land kreupel’

Nieuws

Het is niet meteen evident: een politicus die bij de voorstelling van zijn boek twee gesprekspartners uitnodigt die er een ander gedachtengoed op nahouden. Toch deed Wouter Van Besien (Groen) het bij de presentatie van ‘Beter’, een boek waarin hij stelt dat om de dingen beter te kunnen maken je moet weten wat er moet gebeuren en dat ja daar ook moet naar handelen.

Christ’l Joris (59) is voorzitter van Agoria, de federatie van bedrijven uit de technologische industrie. Haar vader is de stichter van Etap, dat aanvankelijk scheepsmaterialen maakte, maar ondertussen ook industriële verlichtingssystemen en onzichtbare yachts construeert. Joris staat aan het hoofd van de ‘verlichtingsafdeling’.

‘De grondstroom van onze economische toekomst is de duurzaamheid, maar kan dit wel worden vertaald zoals Groen dat zou willen? Gelukkig hebben bedrijven de voorbije jaren al ruim geïnvesteerd in duurzaamheid. Bedrijven spelen in een internationale wereld. In heel de groene economie zitten veel kansen, maar daarvoor dient er te worden samengewerkt. Door te lang te talmen neemt de ongelijkheid toe en dat heeft een invloed op alles, ook op onze gezondheid. Harmonie is enkel mogelijk wanneer er niet langer ongelijkheid zou bestaan. Daarom is het ook belangrijk dat Belgische bedrijven hier blijven. Onze bedrijven hebben heel wat meegemaakt. In de beginjaren ’90 bijvoorbeeld was het niet sexy om actief te zijn in de industrie. Ondertussen zijn de tijden veranderd. De mensen zijn realistischer, maar goed ook, want het heeft weinig zin om je al teveel illusies te maken.’

‘Mensen die geloven dat ze nooit meer belastingen zullen hoeven te betalen, dwalen. Belastingen mogen echter nooit alleen maar als doel hebben de inkomens voor de overheid te vergroten. Dat zou nefast zijn. We mogen de mensen niet ontmoedigen om in bedrijven te investeren. Europa moet maatregelen nemen voor 500 miljoen inwoners. Als individuele lidstaat mag je daar niet op wachten. Ik vind het schabouwelijk hoe België op dit ogenblik werkt binnen Europa, gewoon omdat onze politieke partijen niet tot een consensus kunnen komen. De Belgische regering weet niet wat er moet worden gedaan en moddert maar wat aan. Het probleem is dat de traditionele centrumpartijen zich in het nauw laten dringen door conservatieve partijen. Geen enkele centrumpartij kan vooralsnog een alternatief bieden en dat is nochtans broodnodig.’

Jonathon Holslag (32) is verbonden aan de VUB en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Hij is lid van de Vrijdaggroep, een denktank van de Koning Boudewijn-stichting.

‘De grondstroom is behoudsgezindheid in zake welvaart, jobs en inkomen. De meeste politieke partijen zwengelen angst tegenover de middenklasse, Europa en allochtonen aan. De enige politiek die op termijn haalbaar is, is de boodschap van de hoop. Op lange termijn is de huidige houding van de partijen zeer onverstandig. Europa kan een belangrijke rol spelen inzake milieu en bedrijven. Ze kunnen een dam opwerpen tegen de Verenigde Staten en China waar producten zwaar worden gesubsidieerd. Het wordt hoogtijd dat er dwingende maatregelen komen voor alle producenten, want nu al kan j in Delhi of Peking nauwelijks nog iets zien door de enorme hoeveelheid smog. Dit wordt de grootste uitdaging voor het Europa van morgen. Ongelijkheid is de grootste bedreiging voor onze toekomst. De groei zal dalen in heel veel regio’s. In de Verenigde Staten dreigt men van de ene crisis in de andere te duiken. We moeten streven naar een reorganisatie en zuurstof geven aan bedrijven waarbij we zeker de KMO’s  niet over het hoofd mogen zien.’

‘Ik vind ook dat de oplossing vanuit Europa moet komen, maar ook in ons land mogen we niet stilzitten. Twintig procent van de overheidsuitgaven gaan naar gezondheidszorg; achttien procent naar onderwijs. Om dit instant te houden zijn er meer inkomsten nodig. Op zich is dat niet erg, maar dan moet de kwaliteit van de dienstverlening hoog liggen en in België is die bedroevend laag. Zelfs in liberale staten, zoals het Verenigd Koninkrijk en de USA, heeft de overheid nog heel wat macht. De manier waarop bij ons arbeid wordt gesanctioneerd, maakt onze economie kreupel. Je kan groenheffingen opleggen, maar dan alleen maar in overleg met Europa. Europa geeft ons zoveel kansen. Laat ons niet alleen met elkaar praten, maar ook de handen in elkaar slaan.’ (EM)

*’Beter’ ISDN 9789084525199. Auteur: Wouter Van Besien. De Bezige Bij Antwerpen. 256 pagina’s. 19,99 euro