Nieuw fietspad van De Schorre naar Rupeldijk ingereden

Nieuws

Sinds eind vorig jaar kan je rechtstreeks van de Rupeldijk naar De Schorre fietsen. Hiervoor werd de bestaande tunnel onder de Kapelstraat gerenoveerd en verlengd, werd een stuk grond aangekocht en gesaneerd en een fiets- en wandelpad aangelegd vanaf het einde van de tunnel naar de Rupeldijk. Het fietspad is 400 meter lang. De restanten van de oude ringoven bleven behouden. Door deze verbinding heeft iedereen vanaf de dijk een directe verbinding met het recreatiedomein De Schorre voor een drankje in de brasserie of een wandeling in het domein. De provincie kreeg hiervoor steun van de Europese Unie.

Ter hoogte van de oude ringoven is een plein voorzien met fietsstaanplaatsen. Aan het begin van het fietspad staat er al een picknickbank en aan het plein een drinkwaterfontein. Gedeputeerde Bruno Peeters (N-VA): ‘De provincie investeert sterk in fietstoerisme en fietsinfrastructuur. Dit nieuwe fietspad speelt hierop in. Fietsers en wandelaars kunnen zich veilig en vlot verplaatsen. Bedoeling is om op lange termijn een fietsinrijpunt met horeca te creëren op de plek waar fiets-, wandel- en waterverkeer naadloos op elkaar aansluiten. Op die manier wil de provincie de Rupel mee op de kaart zetten als toeristisch-recreatieve trekpleister.’  Op jaarbasis maken 350.000 fietsers en wandelaars gebruik van het pad. (EM)