Economische barometer meet situatie in je gemeente

Nieuws
De provincie lanceerde, samen met de regionale sociaaleconomische comités (RESOC) van Antwerpen, Kempen, Mechelen en de Universiteit Antwerpen de ‘Economische Barometer’. De barometer bevat een aantal indicatoren die het mogelijk maken om de economische conjunctuur in detail op te volgen. Evoluties springen meteen in het oog. Men vindt er informatie omtrent demografische kenmerken, arbeidsmarkt, welvaart en conjunctuur en innovatie en ondernemerschap. Gedeputeerde Ludwig Caluwé (Cd&V): ‘Plaatselijke besturen die de regiobarometer gebruiken krijgen op een gebruiksvriendelijke en toegankelijke manier zicht op de sociaaleconomische situatie van hun gemeenten, stad of regio. Het is eenvoudig om een analyse te maken, je moet dus geen statisticus zijn om met dit instrument aan de slag te gaan. Evoluties kunnen gemakkelijk op de voet worden gevolgd en trends worden snel zichtbaar. Dat maakt het mogelijk voor gebruikers om efficiënt in te spelen op het beleid.’ De barometer kan onder meer ook worden gebruikt om de impact van de economische crisis in de bouwsector te meten of te bekijken hoeveel starters er in een bepaalde gemeente waren. De barometer is raadpleegbaar op www.provant.be/barometer. Elk kwartaal worden de statistieken geüpdatet. (EM)