‘Great Books on horsemanships’ dankzij monnikenwerk

Nieuws

Tijdens de ‘Longines Global Champions Tour Jumping of Antwerp’ werd het ‘Great Books on Horsemanship’ voorgesteld, het resultaat van een echt monnikenwerk, geschreven door Johan Dejager (°1959), eigenaar van Osta Carpets uit Deerlijk. Het boek behandelt een opmerkelijke verzameling van 364 oude boeken en manuscripten, gaande van de vijftiende tot de vroege negentiende eeuw.

Zowat alles komt aan bod: de geschiedenis van de rijkunst, de cavalerie en de oorlogsvoering, de veeartsenijkunde, het paard als vervoersmiddel en het leven aan de Europese hoven waar carrousels, tornooien en jacht te paard tot de favorieten tijdsbestedingen behoorden van vele machtshebbers, koningen en edellieden. Bijna altijd gaat het om belangrijke eerste edities, aangevuld met heruitgaven en vertalingen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw verschuift het accent van de verzameling naar mooi geïllustreerde boeken en belangrijke reeksen prenten, waarvan veel met de hand zijn bijgekleurd. Het oudste manuscript werd geschreven in 1434. Bovendien komen er veel boeken aan bod die extreem zeldzaam zijn geworden. Van vijf ervan mag worden aangenomen dat er slechts één exemplaar van bestaat. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de biografieën van de 180 auteurs, de historische context, de belangrijke evoluties en het belang van het paard in de ontwikkeling van Europese en andere beschavingen.

Johan Dejager: ‘Uiteraard ben ik gebeten door de paardensportmicrobe. Destijds sponsorden wij Jean-Claude Van Geenberghe en mijn vader was organisator van de jumping van Bavikhove. Nu zit ik in de organisatie van Jumping Antwerpen. Twintig jaar geleden zag ik op een beurs in Parijs oude boeken over paardensport. Het is uiteindelijk een wijnboer uit Bordeaux die me heeft ingeleid in de wereld van de oude boeken. Ik ben begonnen met dertig exemplaren en heb gaandeweg mijn collectie uitgebreid. Daarvoor ging ik zelfs naar bibliotheken in Chili of naar het Clementinum in Praag, samen met de bibliotheek van het Vaticaan de mooiste ter wereld.’

Al de boeken die aan bod komen en een twintigtal manuscripten werden nauwkeurig beschreven door een expert in de bibliografie, Koert van der Horst, de vroegere conservator van de manuscripten bibliotheek van de universiteit van Utrecht. ‘Ik heb al heel veel manuscripten onder ogen gekregen. Eigenlijk wist ik niet veel van paarden, maar toch heb ik het aanbod aanvaard. Het heeft me 3,5 jaar gekost.’

Sebastiaan Hesselink gaf het boek uit. Wij handelen in oude en kostbare boeken. Dit werk hoort thuis in stads- en universiteitsbibliotheken. Zulk verzameld werk is meer waard dan alle boeken apart.’ (EM)

*’Great Books on Horsemanships’ ‘Bibliotheca Hippoloica Johan Dejager’ Leiden, Brill Publishers en Hes & De Graaf Publishers, 2014. ISBN 9789061944805. 320x230mm. 784 pagina’s. 1.029 illustraties in kleur en zwart-wit. 175 euro (exclusief BTW).