Gemeente Lint geeft 50O euro voor een artistiek project

Nieuws

Elk jaar stelt het gemeentebestuur van Lint 500 euro ter beschikking voor wie in de gemeente een origineel artistiek project wil realiseren. Iedereen kan een voorstel indienen: individueel, een vriendengroep, een gezelschap of vereniging, een éénmalige samenwerking,… Het kan zowel gaan om theater, muziek, zang, dans, grafisch werk, beeldende kunst, fotografie, film, literatuur, poëzie, design,… Kwaliteit en originaliteit moeten wel in het oog springen. Het winnend project wordt in het najaar gerealiseerd in OC De Witte Merel.

Om deel te nemen maak je een dossiertje met een korte voorstelling van de deelnemer(s) en de contactgegevens, een overtuigende omschrijving van het project, een planning en een kostenraming. Uiterlijk op 30 juni dien je het dossier te bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen. (EM)