Yann Verhellen onderzocht impact van reclame op kinderen

Nieuws

Reclame heeft zonder twijfel een invloed op kinderen. De media veranderen echter zo snel dat onderzoek naar de impact hiervan nauwelijks kan volgen. Yann Verhellen van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UAntwerpen onderzocht hoe jonge Vlaamse tieners tussen 10 en 14 jaar reageren op de traditionele vormen van reclame en de nieuwe, gemengde reclametechnieken.

‘In onze studie gaan we na of kinderen verschillend reageren op verschillende vormen van reclame en of dit proces wordt beïnvloed door de mate waarin zij beseffen dat reclame is bedoeld om hen te overtuigen een bepaald product te kopen. We maakten daarbij een onderscheid tussen reclamespotjes op televisie en trailers, reclamespelletjes of een combinatie van beide. Telkens werd er reclame gemaakt voor ‘Ola’’.

Uit de resultaten blijkt dat kinderen die een tv-commercial bekijken zich nadien vaker het merk herinneren. ‘Heel wat tieners kunnen moeilijk een onderscheid maken tussen leuke tekenfilmpjes en spelletjes en reclamevormen die deze technieken ook gebruiken. Dat maakt de mengvormen zo overtuigend. Kinderen spelen graag games. We vermoeden dat hun positieve gevoel over het spel wordt overgedragen op het product dat in het spel wordt geadverteerd. Er blijkt geen verschil te zijn tussen jongens en meisjes.’

‘De bevindingen zijn bijzonder betekenisvol voor beleidsmakers en adverteerders. Om een eerlijke en gezonde mediaomgeving te creëren moeten kinderen zich ervan bewust zijn waar en wanneer ze worden bestookt met reclame. Ruim één op de tien lijkt dit niet te beseffen. De makers van de opvoedkundige programma’s zouden daarom beter geïnformeerd moeten worden over hoe ze dit aan jongeren duidelijk kunnen maken.’ (EM)